Menu Sluiten

Verhoalenbundel Tonko Ufkes

Noa zes dichtbundels is de eerste verhoalenbundel van Tonko Ufkes op 13 feberwoarie ien Stad presenteerd. t Eerste exemploar was veur zien kammeroad de schriever Melle Hijlema, de beide schrievers hemmen met veul humor het onstoan van 'n Tuut op beide scheplen' uut e doeken doan.
De twee verhoalen die Tonko tiedens de presentoatie aan t publiek toevertrouwde wadden verrassend, grepen aan en zatten vol met onverwachte wendingen. De aandre viettien binnen van t zulfde kaliber!

Uutgeven deur: Het Drentse Boek ISBN 978 90 6509 199 4