Menu Sluiten

Van de wetholder

Van et bestuur van Mien Westerkwartier kreeg ik de vroag of ik of en toe es n stukje schrieven wil veur jim nijsbrief. Als geboren smalrug (Griepskerk) en getogen Westerketierder het de streektoal me veural grepen, noa de joaren dat ik een poar joar ien t midden van t land woond heb. Ik luuster groag noar streektoalmeziek en lees meer en meer ok de poëzie uut onze streek. Alhoewel ik het plat proaten niet van huus uut metkregen heb (ik heb t wat leerd op schoolplein van de MAVO) merk ik as wetholder ien t Westerkwartier dat de streektoal me regelmoateg helpt ien de verbiending met ienwoners van t Westerkwartier.

Begun dit joar ien meertmoand dialectmoand twitterde ik ien t Westerketiers (@HielkeW veur de liefhebber) en ik kreeg deur dat schrieven weer heul wat aans is dan proaten. Het is mooi dat Alie de Vries me doarin helpen gijt. dus ik leer der ok nog wat van. Belangriekste wat ik al wiet is dat, alhoewel we hum groag ienslikken, we de en wel opschrieven.

Wetholder “cultuur” weden magen vien ik een veurrecht noast al mien andere dossiers as duurzoamheid, ofval en het aardbevingsdossier. Begun volgend joar gijt de gemeenteroad de cultuurvisie vaststellen. En “identiteit” van t Westerketier wordt doarien een belangriek onderdeel. Die identiteit van t Westerketier zal altied wel aan verandering onderhevig weden mor onze streektoal en streekcultuur moakt doar onmiskenboar onderdeel van uut.

Ik wil jim dan ook vroagen om mij, de gemeente mor veural ook mekoar te blieven voeden op wat ons Westerketier ons biedt en hoe t helpen kin om mekoar te verstoan en mekoar verder te brengen. Ien n volgend stukje zal ik jim wat meer metnimmen ien wat er ien de cultuurnota stijt mor meer nog hoe we soamen met onze ienwoners (en Mien Westerkwartier is doarien belangriek) de streektoal en -cultuur levend holden kinnen.

Hielke Westra.