Menu Sluiten

Van de wetholder: Störm

Moandag (31-01)zol ‘Corrie’ over ons laand roazen mit windsteuten tot 120 km per uur. Vanmörgen kregen we de wat geruststellende woorden van Harma dat et ien onze provincie allemoal wel wat metvallen zol. Zoas t vandoag boeten “störmt” zo störmt et ok ien onze wereld. Spannings aan e grens mit Rusland en Oekraïne, corona woar we allemoal wel n keer kloar mit binnen, allerlei transities en n steeds grotere kloof tussen arm en riek.

We wieten allemoal woar dat momenteel toe leidt. Polarisoatie, niet meer noar mekoar luustern en allinneg et recht van e starkste (schreeuwerd) liekt te tellen. Momenteel lees ik et boek “Omarm de chaos” van Jan Rotmans en ien dat boek schrift er dat we “niet leven ien n  tiedperk van verandering mor  ien n verandering van tiedperk”. Doar heurt, volgens Rotmans een tied van chaos bij en doar leven momenteel ien.

Tegeliekertied ben ik n aanhanger van t spreekwoord “Wie zien verleden niet kent, begript de toekomst niet”. En onze plannenmoakers van mörgen binnen de kiender van nou. Dat betekent dat we ons kiender wat met geven moeten over woar ze weg kommen en woarom ons Westerkwartier is zoas t is. Verhoalen en toal doen er dan toe.

Oflopen week hemmen we met Geert Zijlstra van Mien Westerkwartier en Olaf Vos van t Centrum Groninger Taal en Cultuur (CGTC) plannen moakt om de kiender op basis- en voortgezet onderwies weer ien contact te brengen met onze geschiedenis en onze streektoal. Meertmoand dialectmoand komt er aan. We hopen dat jim der dan al wat van zien kinnen.

De wereld verandert mor ik goa der van uut da-we over viefteg joar nog steeds zeggen kinnen “t Westerkwartier is nog altied ‘thuus’ , allinneg even aans ‘thuus’. Dit vrij vertoald noar de aankondeging van et theaterspektoakel ‘Noar Huus’ woarien de boef noa joaren omzwarven constateert dat “thuus nog steeds thuus is mor net even aans”. As ons dat lukt, en as de kleindochter van Harma ons dan ‘rusteg weer’ veurspelt, dan hemmen we zien loaten da-we ons verleden kennen.

Hielke Westra