Menu Sluiten

Trammelant – Piet de Vries

Trammelant

We leven ien n aparte tied. Ziektebeelden as Corona beheersen ons gemoed en der binnen n barg minsen die doar niet met omgoan kinnen. Nou de ziekte onder controle liekt, roepen ze allemoal dat we ons naargens meer wat van aantrekken huven. Ik vroag mij dan oaf, of ze zich ok schuldeg vulen zellen as de ziekte,  as gevolg doarvan e kop weer opstekt, over e dood van e minsen dan. Mor goed, t is niet mien verantwoording. Hetzelfde geldt veur t racisme vroagstuk. Gieneen is racist, mor op socioal media houwen ze mekoar de kop ien. As je argens niet veur binnen, dan bin je automoatisch tegen ok al bennen der verzachtende argumenten. As je anders denken moet je oprötten of verzopen worden ien de oceoan.

En dan bin we der nog niet. Kiek mor noar de acties van de boeren. Je bennen veur of tegen. Het grieze gebied der tussenien woar je met proaten en overleg goeie oplössens bedenken kinnen bestijt niet. En of de wolf nou wel of niet hier ien onze gebieden thuusheurt, met alle gevolgen van dien, men luustert niet noar mekoars argumenten, het is nee of ja.

En ik moet zeggen, ien eerste ienstantie heb ik doar zulf ok veul last van. As der weer zo’n vroagstuk noar veuren komt heb ik ok wel de neiging om dreks partij te kiezen, mien standpunt te bepoalen en dat te vuur en te zwoard te verdedegen. Ik ben wel goed van de tongriem sneden en wiet de argumenten wel te vienden over t algemeen. Mor doarbie vergeet ik dan te luusteren noar de argumenten van de aandersomdenkenden. En doar zit de fout. Kiek, as die aanderen gien argumenten hemmen, allend mor n standpunt, dan kom ik er met vot, mor voak bennen der wel beweegredens.

Oflopen zundag zatten we met n koppeltje vrienden gezelleg dik te dakken ien tuun. Der stonden flessen wien op toavel en n overvloed aan vreterij. We wadden met vier stellen, mannen en vrouwen. En ast gezelleg is en de wien vloeit dan kommen de grote verhoalen vanzulf. Zo ok nou. Al gauw bleek dat gieneen van ons n racist was. Loat elk ien zien weerde, ongeacht kleur, religie of geoardheid. Wat wadden we t eens met mekoar. En ok betreffende de Corona, we vonden dat de regering het goed aanpakt had, mor hadden best begrip veur minsen die der wat tegen protesteerden. En met de boeren krekt hetzulfde. Van de wolf hadden we nog gien last, mor sömmegen wadden bliede dat er van de honderden kroaien der n stel doodschoten wadden, nou wadden ze vot en doarmet het lewoai ok.

En zo proatende kwammen we dichter bie huus. Trammelant met de omgeving. De één had gezeur met de buurman vanwege het recht van overpad. Der wer te hard reden. Drempels mozzen der kommen. De volgende had gedonder over n rieg dooie bomen langs de oprit die veur gevoar zörgden. Buurvrouw wol ze niet vothoalen want het was heur probleem niet. En de kloager vond dat er niet de tuunman van de buurvrouw was om het dan mor te regelen. Het daarde stel had geduvel met de femilie en dat ging allend over cinten. Arfeniszoaken zeg mor. En dan wij as lesten, wij hadden met de buurman ok gien contact omdat hij zich niet vienden kon ien onze mening over de arfgrens.

Op het moment dat we dit vaststeld hadden kwammen we met mekoar tot de ontdekken dat dit wel n goed verhoal was veur dizze column. Wij as vier koppeltjes hadden dus allemoal wel wat woar we ons ien vastbeten hadden en woar we niet uut kwammen. Eigenlieks, stelden wij vast, wadden wij hier as gezellege dikdakkers ien tuun niks beter as de wereld om ons hin. Dus hemmen we, dank zij de volle…..eeeeehhhhh lege flessen met mekoar ofproat dat we der nog es noar kieken zollen en luusteren noar de aandersdenkenden. Wel wiet, kin de riedende rechter ok ontslag nimmen en binnen wij n veurbeeld veur de rest van Nederland.