Menu Sluiten

Toaltied – Strunen met de kiender

Elke haarst kieken we weerom en vroagen ons òf wat t mooiste van e zummer waas. Van t joar is dat: “Lekker strunen met de kiender”. Overal waas dat te lezen, deur de hiele pervinsie hìn en ston t op bredden gewoon laangs de weg; biezundere Grunneger toal! De gemeente Westerkwartier har rejoal uutpakt en dus waas de tekst niet ien rekloame-Hollands vol Engelse woorden, mor ston der gewoon duudlek leesboar: “Lekker strunen met de kiender”.

Over de woorden ‘strunen’ en ‘kiender’ gijt t ien ‘Toaltied’, nou is t de beurt an ‘strunen’.

Ien 2015 kwammen de Westerketierder meziekmannen Piet Buist & Geert Zijlstra met heur cd: “Strunen met dij.” Op de veurkaant van de cd stijt n ploatje met doarop n man en n vraauw die nkander bij de haand holden en zo te zien lopen die beiden soamen ien t veld. Op dat ploatje uut 2015 en dus ok van t joar, ien 2021, betekent ‘strunen’: lopen, wandeln, kuiern, dwoalen.

Dat slut aan bij t buuswoordenboekje van Siemon Reker uut 1988. Volgens dat woordenboekje is ‘strunen’ ien t Hollands: ‘struinen’ en n Grunneger ‘struner’ is de Hollandse: ‘zoeker, zwerver’.

Mor laang leden, ien de tied van woordenboek mannen zo as K. ter Laan, H. Molema en P. Boeles zollen dizze woorden zeker niet deur n gemeente of deur meziekmannen bruukt worden. Pieter Boeles (1795-1875) verkloart ‘strunen / omstrunen’ zo: ‘bij nacht overal, vooral om de huizen van anderen, heen loopen.’ En n ‘struner’ is: ‘iemand, die overal bij nacht loopt luistervinken, straatschenden enz.’ Krekt zukswat komt noar veuren uut t woordenboek van Helmer Molema uut t joar 1887: ‘strunen = schuimloopen, stroopen, rondsnuffelen om te kapen.’

Ien zien woordenboek uut 1929 spelt Kornelis ter Laan t woord as ‘struunn’ en t betekent volgens hum: ‘rondzwerven om te zien, of er iets van je gading is.’ En volgens dat woordenboek is n ‘ol struner’ of n ‘ol struunder’: ‘een ouwe snoeper’. Om dat goed uut te leggen geft Ter Laan dit spreekwoord der bij: ’n Aander zien waaln in n aander zien vraauwlu binn mooie dingn veur n struunder.’

Tonko Ufkes