Menu Sluiten

Toaltied: n Wegje noar Frieslaand Tonko Ufkes

n Woord ien n streektoal verschoeft / verschuuft / verschoft / verschuft
laangzoam van oost noar west en van noord noar zuud. Zuks is duudlek te zien laangs n grens; ien ons toal is te heuren dat we niet noast Duutslaand leggen mor noast Frieslaand. t Bekendste veurbeeld is t woordje ‘jim’ [ien t Hollands ‘jullie’]. Ien Frieslaand wordt t bruukt, wij ien t Westerketier bruken t, mor nargens ien e rest van Grunnen.

An meer woorden ien ons toal is zuks te zien en n aander mooi veurbeeld is t woord ‘ree / reed’. Volgens t dikke woordenboek van K. ter Laan uut 1929 is dit de “laan van de boerderij naar de weg”. De noam ‘ree’ wordt bruukt ien Hunsingo en t Westerketier mor volgens de herdruk van t woordenboek uut 1952 wordt de noam ‘reed’ allent ien t westen van t Westerketier bruukt. De
streek dus die stief tegen Frieslaand aanlijt. Dat klopt; op Zeuvenhuzen is de ‘Krijthereed’, ien Kornhorn ‘De Witsreed & Storteboomsreed’, ien Grodegast ‘Havinga’s reed’, Doezum het de ‘Harkereed’, Kommerziel de ‘Molenreed’ en ien De Penne bennen zulfs vief stroatnoamen
op ‘-reed’ (Broersma’sreed, Leidijks reed, Zuiderdwarsreed, Westerdwarsreed
en Oosterdwarsreed). Mor dat is ok al host Frieslaand . . .

Tonko Ufkes