Menu Sluiten

Toaltied – n Schofke zummerverkaansie

Noa vandoag het de schriever van Toaltied n schofke vekaansie en toegelieks het de schriever zo twee mooie Grunneger woorden te pakken. Bij ons Friese buren numen ze dat gewoon: ‘simmerskoft’, mor ien t Grunnegs bestijt niet zukswat as ‘zummerschoft’.

Ien t buuswoordenboekje van Reker uut 1988 stijt t woord ‘schòft’, met accent, en t betekent: periode. Ien t olde woordenboek van Ter Laan uut 1929 kin t nog drie dingen betekenen: de tied woarien waarkt wordt, de tied tussen twee waarktieden en t kin ok n woord weden veur: poos, tied. Ien 2022 betekent schofke of schoftje allent nog mor: pooske of tiedje.

Wel domt op reis gijt van t noordoosten noar t westen komt onderweegs host t zulfde woord veur ‘zummer’ tegen: ien Zweden is t sommar, ien Denemarken is t sommer, ien Duutslaand is t Sommer, wij zeggen zummer, ien Frieslaand is t simmer en ien Engelaand is t summer. t Gijt hier om n old woord, n oer-woord wat eileks ien alle Germoanse toalen zit.

Mor bij t woord ‘vekaansie’ is dat aans, ien t Hollands en ien t Grunnegs zit dat dicht aan tegen woorden zo as: vacature, vacant; woorden veur t begrip: ‘vrij’. t Bennen woorden die teruggoan op t Letien en t Fraans. Vekaansie is dus gien Germoans oer-woord en wel deur t riegje landen van noordoost noar t westen reist, heurt woorden as: ‘semester, ferie, Ferien / Urlaub, vekaansie, fekânsje, vacation / holiday’: Woorden met verschillende achtergronden.

Noa dizze Toaltied is t dus n schofke zummervekaansie. Vanzulf aalmoal n goeie zummer toewenst ien binnen- of boetenlaand. En blief Westerketiers proaten!

Tonko Ufkes