Menu Sluiten

Stropereg – Piet de Vries

t Spreekwoord zeit dat je meer muggen vangen met stroop as met edik. Dat zel best wel kloppen, want stroop is plakkereg en klevereg, as n mug doar met e poten ien stoan gijt, dan zit er vast. En die stroperegheid doar kin ik van metproaten. Nou had ik, noa dat ik verhuusd ben, een pas neudeg veur t störten van ofval.

Even ter verdudeleking, t gijt hier niet over de Tweemat ien Grootegast, doar was t altied wel goed regeld. Nee, dizze woar ik nou hin moet doar heb ik dus n pas veur aanvroagd. En die kreeg ik vrij vlöt. De eerste 100 kilo kon ik dan groates störten. Mor toen ik weer over de weegbrug ging en mie meldde bie de portier most ik gewoon betoalen. “Ja, uw pas is nog niet geactiveerd” zee de man, “U moet even de gemeente bellen”.  Kiek, dat begriep ik dan niet, ze sturen je n pas op en dan moe-je toch weer bellen om hum te activeren. Zo heb je wark van t wark.

Ooit, loat we zeggen 10 joar leden,  was ik van plan om een DigiD aan te vroagen, mor ik strandde ien e procedure, ik zal wel weer dinkjes fout doan hemmen of n vinkjes over de kop zien hemmen, wel zal het zeggen. Ik zoek de schuld bij miezulf. Mor t echte probleem kwam loater, toen ik weer n poging ondernam zee et systeem aldeur dat ik al één aanvroagd had. Kiek en dan word ik mie gifteg! t Was toch niet lukt de veurege keer, zit nou toch niet te soezen. Oflopen tied wol ik mien Corona QR code aanvroagen. Uuteindelek kinnen we nou alles versoepeld is overal weer hin, as verteller goa ik weer optreden ien t Barontheater, t volk kin weer kommen en trouwens, ik wil ok groag es weer noar n veurstelling. Dus ik moet die QR code hemmen docht ik, want ze hemmen mij der twee keer een anti-Corona spuit ien jast en doar zal ik gebruuk van moaken. Mor oei, dat moet via de DigiD. Ik zag de bui al hangen.

Mor t viel alpmoal best met. De weg was vrij om één aan te vroagen, t binnen wat iengewikkelde procedures met lange wachtwoorden en sms-jes en mailtjes, mor noa 3 doagen had ik mien DigiD. Die moet je dan wel weer activeren mor ok dat is mie lukt. En met enege tröts kin ik melden dat de QR code ok lukt is. Al met al ben ik dus deur die barg stroop hinkommen. Wel bie miezulf denkend, zol dat nou niet makkeleker kinnen.

Wat schetst mien verboazing. Vanneweek ien e troonrede had onze goeie keuning het er over dat de aardbevingsproblematiek ien ons pervinzie mor stropereg verlopt. Hij zee der niet bij dat ze t vanof mörgen beter en vlotter doen gingen, dat niet, mor hij zag dus toch wel ien dat et zo veuls te troag gijt. Ok al woon ik niet ien t gebied woar of dat het speult, ik ben wel n echte Grunneger en t sprekt mij dus aan. Doarom wil ik t volgende veurstellen. Alle minsen die heur aanmeld hemmen met schoade doen dat nog n keer deur n brief aan hun burgemeester te sturen. Doarien melden ze de schoade nog n keer en geven aan met welk bedrag ze uut e voeten kinnen.

Vervolgens sturen wij alle ambtenoaren, onderzoeksburo’s  en aander volk dat heur bezig holdt met inventarisatie en ofhandeling noar huus. Veur die minsen is er momenteel aander wark genog. Vervolgens sturen de burgemeesters een brief noar Den Hoag met et opgetelde bedrag en t verzoek om dat per omgoande over te moaken. Zo gauw as t geld er is wordt et verdeeld en alles is oplöst. Zel der wel es één tussen zitten die wat teveul krigt en meschien ok wel één die uut valse bescheidenheid wat te min krigt, mor dat is dan mor zo. De pien i-der uut en de keuning kin volgend joar zeggen dat ze de zoak ien Grunnen vlot ofhandeld hemmen. De stroop is vot. Alles oplöst met edik. Schoonmoakazien!