Menu Sluiten

Toalfragmenten luustern, klusje veur de kerstdoagen!

Raoul Buurke is bezeg met n promotieonderzoek noar de veranderende dialecten ien Nederland. Hij moakt gebruuk van vroagenliesten over t Standaardnederlands. Heurst ien dizze liesten steeds twee sprekers met teksten en t is aan dij om aan te geven welke spreker et meest ‘standaard’ sprekt. Et duurt mor 15 minuten, t is online en huufst allinneg mor te luustern. Honderden minsen hemmen al metdoan, mor Raoul wil ok nog groag wat streektoalsprekers hemmen, die de liest ienvullen. Dan is er bij ons op et juuste stee!

De link noar de vroagenliest stijt hier: https://bit.ly/3D2KFGd en e ienstructies stoan der bij. Zien dank is groot!

Raoul is soamen met collega’s ok bezig om n bordspel over toal en dialect te moaken en zuukt nog specifiek noar vroagen over de streektoal. Wiest een goeie vroag stuur hum dan ien middels https://bit.ly/3dnubx4.

Mooi tiedverdrief tiedens de kerstdoagen. Jim kinnen toch niet noar t theater of uut eten, dus dan mor soamen om toavel. Succes!