Menu Sluiten

Toalfragmenten luusteren, klusje veur de kerstdoagen!

Raoul Buurke is bezig met n promotieonderzoek noar de verannerende dialecten ien Nederland. Hij moakt gebruuk van vroagenliesten over et Standaardnederlands. Heurst ien dizze liesten steeds twee sprekers met teksten en et is aan dij de om aan te geven welke spreker et meest ‘standaard’ sprekt. Et duurt mor 15 minuten, is online en de huufst allenig mor te luusteren. Honderden minsen hemmen al metdoan. mor Raoul wil ok nog groag wat streektoalsprekers hemmen, die de liest ienvullen. Nou en dan is er bij ons op et juuste stee!

De link noar de vroagenliest stijt hier: https://bit.ly/3D2KFGd en e ienstructies stoan der bij. Zien dank is groot!

Raoul is soamen met collega’s ok bezig om n bordspel over toal en dialect te moaken en zuukt nog specifiek noar vroagen over de streektoal. Wiest een goeie vroag stuur em dan in middelc https://bit.ly/3dnubx4.

Dat is mooi tiedverdrief tiedens de kerstdoagen. Jim kinnen toch niet noar et theater of uut eten, dus dan mor soamen om toafel! Succes.