Menu Sluiten

STOER – Piet de Vries

Doar wil ik het dizze keer eem met jim over hemmen. Stoer. Het bennen stoere tieden. Sowieso al is dizze tied veur n barg minsen stoer. De donkere doagen veur Kerst. Somberheid ien het weer, loat licht en vroeg duuster. En dan komt doar nou boven op Corona.  Alles stijt op zien kop. We moeten thuusblieven, kinnen niet vezietjen en knuffelen, opoe zit allenneg te kniezen ien heur koamerke en dat moakt het veur een groot deel van ons hartstikke stoer.

En dan is der nog een aandere groep van de bevolking, die hemmen het niet stoer, die bennen stoer. Die hemmen schijt aan alle regels. Die tonen op alle manieren aan dat Corona niet bestijt of dat het niet meer is dan een gewoon griepke. Ik zie goenent die dat zo goed onderbouwen met ciefers en zulfbedochte feiten dat je ze host geleuven goan. Ien elks geval is het zo dat dizze stoere mensen gewoon zeggen dat ze  zulf bepoalen hoe of ze leven en dat ze zich niks aantrekken van de overheid. Stoer dus.

Zulf ben ik nooit stoer west. Ien beide opzichten van stoer niet. As kwojong keek ik op tegen stoere kammeroaden, je hadden van die mannen die alles duurden, die zich nargens wat van aantrokken. Ikzulf was meer wat bleu, bie t schieterege of zeg mor. Ik dee alles wat mien olluu of meester op schoel zee. En as ik dat al een keer niet dee, dan was het stiekem, niet met de borst veuruut, niet stoer dus. En wat het aandere stoer betreft, ik heb het verder nooit stoer had. Glee over het algemeen makkelek deur het leven. Ik ben behept met een makkeleke proat, kon mij overal aanpassen en dat moakte dat ik stoere momenten redelek eenvoudeg verwarken kon.

En nou zitten we ien de donkere doagen veur Kerst. Ien een stoere tied. Buten langs de weg bennen overaal lichtjes en dat vrolekt de zoak wel op, mor het advies is om zoveul meugelek binnen te blieven. Dus moeten we met zien allen op zuuk noar het licht ien onszulf. Onze vertelster Hennie van der Loan het doar altied een prachteg Kerstverhoal van. Over een jonkje dat op zuuk is noar het licht en het nargens vienden kin. Uuteindelek komt er tot de ontdekking dat het echte licht dat je gelukkeg moakt uut jezulf kommen moet. Doar huuf je niet stoer veur te wezen, je moet het gewoon toeloaten. Het is een prachteg verhoal.

Geert Zielstroa en ik hemmen jim dit joar allerlei verhoalen verteld. Wij doen dat elks op ons eigen manier en we genieten der beiden van. Uut de reacties die der binnen kommen vernemen wij dat jim het ok mooi vienden. Ok al zallen der best wel weer wat stoere mensen wezen die het niks vienden. Nou, dat mag, mor het holdt ons niet tegen. Das onze stoerheid. Dus goan we der nog een pooske met deur, zolaank as Radio Noord het ok nog mooi viendt.

De kommende  week bin we der niet, dan bennen ze op de radio bezeg met de Grunninger 1000. Een stoer programma mor absoluut niet stoer om noar te luusteren. Ik ben er weer op 2 jannewoarie en ik wens jim hiele fijne lichte kerstdoagen en alvast een zegend nijjoar.