Menu Sluiten

Songfestival – Piet de Vries

Mien leven laank heb ik al zongen. Toen ik n lut jonkje was mog ik solozingen ien e kerk en toen al von ik dat geweldeg. Aal die minsen die noar mij luusterden, ik von t onveurstelboar lekker. Heb loater ien e zingerij van alles doan, mor ben nooit deurbroken, was meschien amper gemiddeld of zelf doaronder. Dut niks, ik heb er van genoten. Toch heb ik er de leste joaren niks meer aan doan. Ja, n beetje ludiek bie de theaterstukken van Mien Westerketier ien t Barontheater. Nou is binnenkort het Eurovisie Songfestival, ien Rötterdam nog wel. Dat is te danken aan t succes van de veurege keer, toen won Nederland met het lied Arcade van Duncan Laurense. Dit joar wordt et lied ‘Birth Of A New Age’ van Jeangu Macrooy ienzonden. De zanger met zien biezundere uutstroaling is ofkomsteg uut Surinoame en hij kin goed zingen, doar zal ik niks van zeggen. Hij het mooi pak met piede wiepen aantrokken en zien hoar op biezundere wieze opknupt (kiek veur meer vremd hoar de foto) ien n soort van takkebos. Hij zingt zien lied ien t Engels en het refrein is deels ien t Surinoams en t gijt er over, dat gieneen hem breken kin. Mor de deskundegen zeggen dat er niet winnen gijt. En doar begunt het bie mij. As het meugelek is dat we de toal uut n overzees deel van t koninkriek bruken ien e Nederlandse ienzending, woarom dan niet het Grunnegs. En dan met noame t Westerketiers. Kiek, wat of je tegenswoordeg ok heuren over liedjes, het gijt er altied over dat ien n lied een verhoal verteld worden moet. De kracht van n verhoal is van alle tieden. En veur alle leeftieden. Ambachtelek verteld bie n vuurtje, metslepend ien e zoal, of vol oaventuur op n locoatie bij n expeditie of een safari. De kracht van n goed verteld verhoal wiet generoaties te boeien. Vertellings op moat, woarbie de combinoatie met verzen en meziek de zeggingskracht nog groter moakt.

Ik ben verhoalenverteller. Ien t Westerkwartier. En doar bennen der meer van. Wat te denken van Sijtse Scherengoa uut Nijhoof, met zien lied/verhoal over zien olle Puch. Toch n vers dat viefteg percent van ons laand herkent. En dan de liedjes van Piet Buust en Geert Zielstroa met “Die van hiernoast” en “Loop mor deur”.  Verhoalen op zich. Wat denk je van de verhoalen van die broers van Dobbeljoe die t hemmen over “Diskaant van t hoge diekje” of over “Het reiske van de plattelaandsvrouwen”. En ok het lied van Gert Sennemoa, die het zo mooi zeggen kin ien zien song: “Woorden”. “Het bennen mor woorden en ze bennen overschat”.

Doarom pleit ik er veur om volgend joar n ienzending noar t Eurovisie songfestival te sturen van n mooi Westerketiers lied. De zangers huven niet oppoetst te worden, ze kinnen gewoon ien heur doagse klofke op t podium stoan. “Less is more”. We  doen der n optreden bij van t fietsorkest Crescendo uut e Penne en we goan zekers winnen. Want dan krigt Gert Sennemoa geliek met zien lied:  De zun komt op ien het Westerkwartier. Succes verzekerd.