Menu Sluiten

Sint Martinus

Een feest ien t noorden van t laand mor doar niet allinneg ok ien Utrecht, de provincie Noord-Holland, Noord Brabant en Limburg. Zelfs ien Ostfriesland, delen van Vlaanderen en ien Noord Frankriek. Aan wel he-we dit feest te danken en over wel he-we t as we t over Sint Martinus hemmen.

Rond 316 werd ien Savaria, t huidege Hongarije, Maarten geboren, hij was de zeun van n Romeins echtpoar. Op jonge leeftied werd hij soldoat en as vieftien joarege trok hij noar Galllië.

t Was dik winter en volgens de legende ontmoette hij bij n stadspoort van Amiens een bedeloar die hielemoal verkleumd was. Maarten bedocht hum niet en gaf de helft van zien mantel aan e bedeloar. Omdat de andere helft van zien mantel eigendom van Rome was kon hij allinneg zien eigen helft votgeven.

Dizze bedeloar was volgens de legende een verschiening van Jezus en Maarten was zo onder de iendruk dat er hum bekeerde tot et Christendom.  Op 19-jarege leeftied werd hij duveluutdriever. Ok leefde hij n schòftje as kluizenoar op t eiland Gallinaria bij Genua en verder stichtte hij n klooster bij Politiers, t eerste klooster op Franse bodem.

In 371 werd Maarten deur de bevolking van Tours kozen tot bisschop. Maarten was n bescheiden en verlegen man en voelde zich niet waardig genog veur dat ambt. Hij wol niet op de veurgrond stoan en verstopte hum ien t ganzenhok. Mor toen zien aanhangers hum zoeken gingen, begonnen de ganzen flink te keer te goan waardeur zien schuulploats ontdekt werd. Zo kwam et dat hij asnog tot bisschop wijd worden kon. As bisschop zette hij hum ien veur de verdere verspreiding van t Christendom. Hij stichtte kerken en ien 375 de bekende abdij van Marmoutier.

Ien 397 overleed Maarten op tachtegjoarege leeftied aan e gevolgen van koortsen. Hij werd op 11 november begroaven ien e baseliek van Tours. Al gauw noa zien dood kwam de verering op gang en ien e 7e eeuw werd er n nije baseliek aan hum wijd. Ien zien nog bestoande graf leggen allinneg n stuk van zien schedeldak en n armbot, de andere botten werden verkocht ter verering as relikwie onder meer ien e Dom van Utrecht.

Martinus is beschermheilege van Stad mor ok van landlopers en bedeloars. Al ien e zestiende/ zeuventiende eeuw liepen arme kiender op 11 november, de noamdag van Stint Martinus, een soort bedeltocht langs de huzen van rieke ploatsgenoten.

De kerk met de hoogste toren ien e provincie Grunnen, de Martinikerk is nuumd noar Martinus, de man die as motto had dat: delen beter is dan alles veur jezelf holden.

Alie de Vries