Menu Sluiten

Roonermaarkt & Zuudloardermaarkt – 2016 Okt

Bij de haarfst heuren de joarmarkten en wij denken dan veural an e Roonermaarkt ien september en e Zuudloardermaarkt ien oktober. Ok op aander plakken bennen dit soort joarmarkten, bv. de Adrillenmaarkt op 1 november ien Winschoten. Dat vremde woord ‘Adrillen’ komt van Alderhilgen = Allerheiligen, en an de noam te heuren bestijt die maarkt al hiel laang.
De Zuudloardermaarkt is op e daarde dinsdag ien oktober en ok hier heurden vroeger gewoontes bij; bv. t haarfstschonen mos dan doan weden en e eerappels mossen dan reud weden. Ien t dikke woordenboek van Ter Laan uut 1929 stijt traauwens gien Zuudloardermaarkt mor: “Zuudloarnder maart”. Het woord “maarkt” of “maart” of “maark” mag aalmoal; t is gewoon n lasteg te spellen klaank.
“Zuudloarnder” wer bliekboar vroager zo zeid; ‘Zuudloarn’ spelt Ter Laan en dus waas de maarkt van Zuudloarn de Zuudloarnder maarkt / maart. Denkelk zeden ze vroeger ok ien t Westerketier ‘maart’, woar we nou meest ‘maarkt’ zeggen. Ien t verske wat bij Roonermaarkt heurt zitten de riemwoorden ‘maart’ – ‘haart’: . . . Roonermaart is peerdemaart – huh, wat lopen die peerdjes haart.

Tonko Ufkes