Menu Sluiten

Ongelukken – Piet de Vries

Een ongeluk zit ien n lut hoekje zeit het spreekwoord. En dat klopt. Kiek mor noar de Gerrit Krolbrug. Een schipper die even niet oplet en de hiele brud is noar de mallemoer. Ien Shenzen ien China stond vanneweek n wolkenkrabber hinneweer te zwaaien. Minsen vlogen ien paniek uut de omliggende stroaten. Zel wel met de Chinese manier van bouwen te moaken hemmen. Ien Broek in Waterland verongelukte een diamantrover deur n politiekoegel. Nou ja, dat is t risico van t vak zal k mor zeggen.

Zulf kin ik er aans ok wel wat van. As lut jonkje ree ik achterop n stilstoande vrachtwoagen omdat ik alle vogeltjes vliegen zag en niet oplette woar of ik fietste. Fiets kepot en beide arms bont en blauw. Toen ik bie mien kammeroad Piet de Vries, ja hoe bedenk je et, twee kammeroaden met dezulfde noam, ien e hooigoal aan t speulen was, viel ik achterover van n hoogte van 4 meter noar beneden. Ik viel boven op n machine en was weken uutschoakeld met n dikke harsenschudding. En n aandere keer most ik de geit voeren en stapte ik achteruut, strukelde en brak mien arm. Hij zit er nog altied n beetje krom aan. Ik kon der wat van, ze hadden thuus wat met mij te stellen.

Mor wat mij de oflopen doagen overkommen is, zo’n dom ongeluk. Ik ben n huus aan t bouwen omdat ik groag timmern mag. Gewoon as hobby. En ik heb wel vief verschillende elektrische zoagen. Een toavelcirkelzoag, een handcirkelzoag, een decoupeerzoag, en reprozoag en een ofkortzoag. Allemoal gevoarlek spul, je kinnen zomor n vinger kwiet roaken. Mor niks heur, tot nog toe zunder ongelukken, alles zit er nog aan. Mor bij t groaven van n gleuf veur de riolering ben ik onderuut goan. Bij dat groafwark was nogal wat kracht neudeg, regelmoateg most ik behoorleke boomwortels deursteken. En op eneg moment ging dat wat zwoar, dus mor even goed uuthoalen. En doarbij roak ik het scharnier van de kliko die der noast stijt met mien rechter ringvinger. Wat denk je, het veurste kootje ien e lengte middendeur. Dwars deur de noagel en dwars deur t botje. Hij hing as n hooivörk uutmekoar. De overbuurvrouw met mij noar de dokter. Mien eigen huusarts was met vekaanzie. De dokterspost wordt allent ien t weekend bezet. De groepspraktiek had het te drok en der was gien vervanger veur mien eigen dokter. Dus kwam ik ien Zeuvenhuzen terecht. De dokter doar zee dat ik mor even noar t ziekenhuus most.

Gien plak ien Drachten, dus noar t Martini ien Stad. Doar wadden twee leuke vrouweleke artsen op de ofdeling Plastische chirurgie die t hiele zwikje mooi repereerd hemmen. Dikke verbanden der omtoe en n verbod om der wat met te doen. Nou heb ik et geluk dat ze der niet bij bennen hier thuus, dus n beetje handlangen dat lukt wel. Met één haand ben je ok hiel wat maans. En kommanderen over t warkvolk, och, dat lukt ok wel.

Kiek, die Gerrit Krolbrug wordt ien 2026 vervangen. Dat duurt dus nog n lange zet, mor ze kinnen hem wel bruken. Mien vinger is hoop ik wat eerder weer kloar, want ik heb hem dit joar nog neudeg. Heb der alle vertrouwen ien dat, dat lukt.