Menu Sluiten

Old en Nij – 2020 december

Ien 1985, net 35 joar leden, kwam bij t opknappen van e kerk van Glìns [Godlinze] prachteg schilderwaark onder t witkaalk vot; de heilege Catharina, n Madonna met kiend en wat niet al. En midden ien e kerk is nou weer n olde tekst te lezen die begunt met: “Int jaer 1571 is desse kercke neis gereparert”. De woorden bennen ien t officiële Hollands van die tied, mor t liekt toegelieks veul op ons toal van tegenwoordeg: “Ien t joar 1571 is dizze kerk(e) vannijs repareerd”.

n Nog duudleker veurbeeld stijt op n soort collectebus uut 1737 die ien t Groninger Museum bewoard wordt. n Foto van dizze bus stijt ien de dikke ‘Geschiedenis van Groningen, deel II’ uut t joar 2008, op bl. 328: “Deze bus is van nies gerenoveert”. Ok hier heuren we deur t officiële Hollands de echo van ons woord: ‘vannijs’.

‘Old’ en ‘nij’ zit sums ien noamen van dörpen die noast nkander leggen, ien t Westerketier gijt dat om: Olhoof [Oldehove] – Nijhoof [Niehove], Ollekerk [Oldekerk] – Nijkerk [Niekerk], Tolbert [= t ‘ol buurt] – Nijbert [= nije buurt = Niebert]. De noamen bennen dus niet op zien ‘Hollands’ zukswat as Oudehove of Nieuwbuurt, mor zitten stief tegen t Grunnegs aan.

Ien Frieslaand zien we host t zulfde; doar lijt Oldeberkoop noast Nijeberkoop en Oldelamer noast Nijelamer en bennen noamen zo as Nij Beets. Ien Drenthe hiet n dörp Nijensleek, aans zeid: de noamen bennen dus niet ‘op zien Hollands’ Oudeberkoop, Nieuw Beets of zo.

Noa al dizze woorden over old en nij komt nou nog t belangriekste. Veur jim aalmoal: n hiel goed nij-joar!

Tonko Ufkes