Menu Sluiten

Podcast LageLieder – IJje Wijkstra

Ien de podcasts Lagelieder, een podcast over hoe volksliedjes deurzingen blieven, komt et verhoal van IJje Wijkstra in twee delen aan bod. De moakers van Lagelieder Michiel van de Weerthof en Lot Broos kwammen dit veurjoar meerdere moalen noar et Westerkwartier om de zoak op te nemmen. Ze kregen doarbij de hulp van de stemmen van de vertellers van Kom op Verhoal.

Ienspeiratiebron veur Lagelieder is Ate Doornbosch (1926-2010), de onnerzoeker van streekcultuur uut Nuus, die joarenlang met zien bandrecorder op pad was om liedjes op te nemmen veur et radioprogramma Onder De Groene Linde (1955-1993). en zijn sinds 2007 te vinden in de databank van het Meertens Instituut.