Menu Sluiten

Messen – Piet de Vries

Ik ben ien t bezit van n dienstmes, zol ik die holden kinnen?  Zolaank as ik mij herinnern ken heb ik met messen te moaken. As kwoajonges hadden wij al n buusmes, doar sneden we takjes met tot pielen veur de piel en boog en as je n beetje n goeie hadden, dan zat doar ok n kurketrekker aan en n blikopener. De besten wadden van het mark Herder en ik heb er een had. En ok ik heb doarmet wel es mien noam ien n boom karfd.

Doarnoast wa-der bij ons thuus nogal aandacht veur de eerdappelschilmeskes. Het was de gewoonte dat wij veur de huusholding van negen personen met twee man noa schoeltied even eerdappelschillen gingen veur mamme, meestal ging der n halve emmer vol deur. Tegenwoordeg hemmen we votgooimeskes, veur n euro hemmen je der al n stuk of wat, mor vroeger thuus hadden we der mor twee, en die gingen joaren met. Toch was der verschil tussen de beident, die met het holten handvatje schilde het beste, dus was het zoak om smörgens as eerste dat meske te claimen, dat gebeurde deur bie t wakker worden hiel haard “holten meske” te roepen.

Pabbe had ok n buusmes. Doar dee der van alles met. n Röt doodsteken, de poten van e geit bekappen en zien brood snieden.

Toen ik ien militaire dienst zat kreeg ik les van de kapitein en die vertelde ons dat elke oorlog wonnen werd deur het gevecht van man tegen man. Met geweer en mes. n Bajonet is ok n mes. En bij mien uutrusting kreeg ik ok n buusmes, het zogenoamde dienstmes. Eén van de weinege dingen die ik overholden heb toen ik ofzwaaide en alles ienlevern most. t Zit veileg ien n kistje en ik ben der zuneg op.

Mor de leste tied i-der van alles aan e haand met messen. We heuren berichten van mensen die ontheufd worden. En dat is dus letterlek. De kop er of. Op één van de cartoons die we ien  beeld kregen stond n romp zunder kop mor wel met n uutstekende tong. Onveurstelboar dat dit ken ien dizze tied. Ien ons land, mor zeker ok ien onze pervinzie bennen steekincidenten aan e lopende band. Even rondneuzen en ik kwam der hier zo n stuk of zeuven tegen, ien n joar tied. Ik heb t idee dat het landelek elke week wel roak is.

Op e tillevisie zien we beelden van snötneuzen van tien tot vieftien joar die met joekels van messen ien e buus omlopen omdat ze volgens hun eigen zeggen vijanden hemmen woar ze veur uutkieken moeten. Onveurstelboar. Ien e Verenegde Stoaten goan presidenten met het mes dwars ien e bek de verkiezings ien. Het moakt gien donder uut hoe of het gebeurt, het doel moet bereikt worden, as t moet met geweld.

En nou het goeie nijs van e oflopen week. De gemeente Westerkwartier roept op tot het ienlevern van messen. Noar aanleiding van alle negatieve dingen, die ik hierveur nuumde, hoopt men op dizze manier dat het aantal steekincidenten terug lopen zal. Zukke ideeën bennen veur mij altied welkom alhoewel ik twievel of het helpen zal. Volgens mij helpt het schudden van hassens veul meer. Niks ien e wereld is belangriek genog om der één veur dood te steken.

Doarom, ik denk dat ik mien dienstmes mor hol. Wel veileg ien t kistje dat wel. En as t er op aan komt bruuk ik mien scharpe tong wel.