Menu Sluiten

Wiesneuzen weer noar schoel?

Wiesneuzen weer noar schoel

De vertellers van Mien Westerkwartier binnen weer es noar schoel west. Met et Centrum voor Groninger Taal en Cultuur (CGTC) werd ien ‘Meertmoand-Streektoalmoand’ en poar schoelen ien t Westerkwartier bezöcht met n schat aan verhoalen.

Het CTGC biedt alle basisscholen in meert et tiedschrift Wiesneus aan, dat ien e streektoal schreven is. Sums geft n medewerker dan n körte workshop op schoel, mor dit joar was t ok mogelek om n verteller te loaten kommen.

Juf Hennie verteld

Op 7 meert ging  Aafke Hoek noar Ezing woar ze, soamen  Olaf Vos van t CGTC,  basisschoel ‘De Wier’ bezöcht. Olaf dee Grunneger woordspelletjes en Aafke vertelde Westerkwartierder verhoalen. Summege kiender wadden ter nog niet met eens dat Ezing nou bij t Westerkwartier heurt. Ze konden et verhoal van ‘De Slimme Boerendochter’ goed volgen en vonden et ‘hartstikke leuk’. Aafke mog gerust nog n moal langs kommen. Olaf Vos sloot òf met e rap ‘Grunnings proaten we alpmoal’.

Op woensdag 9 meert werd ‘CBS de Rietstek’ ien Kommerziel bezöcht deur verhoalenvertellers Henk Wierenga en Hennie van der Laan. De groepen 1 t/m 8 kregen verhoalen ien t Westerkwartiers te heuren over ‘Het wichtje van e schelpengrot’ en ‘Prins Mauro’ die zien tanden aan t wisseln was. Der werd griezeld bij t verhaal over ‘De Baggelbeer’. Gelukkeg kregen de kiender weer moed bij t verhoal over ‘Et bange mantje’ die weer dapper werd.

Meester Henk

t Wadden mooie en gezellege uurtjes, hoewel der ok kiender wadden die twievelden of t allemoal wel woar gebeurd was….

Ankommend joar binnen de vertellers van plan om ien meert de basisschoelen weer op te zuken. Ok ien alle andere moanden kommen onze Wiesneuzen groag weer noar school. As leerkracht, of als leerling, kinst via n mail aan info@mienwesterkwartier.nl meer informatie vroagen. Doen!

Dit joar kin n schoel die metdut ok aan Mien Westerkwartier vroagen om een verhoalenverteller noar de kiender toe te loaten kommen. Stuur dan n verzoekje noar info@mienwesterkwartier.nl en we zoeken noar n goed moment.