Menu Sluiten

Maans: Vuurwaark – Geert Zijlstra

t Is mooi noajoarsweer en host wiendstil. Maans zet Pjotr ien t bakje veur op e fiets en stuurt et heem òf. De leste weken bennen der ien e buurt een poar dikke branden west, hij is nijsgiereg en wil eefkes kieken.Veul i-der al niet meer te zien. Der wordt drok waarkt om de resten van de verbraande schuren op te roemen en wat blift is n vremd leeg gat achter t veurhuus van e boerderij.

Best roar dat het voak nooit bij één braand blift. Sums i- der moanden niks aan e haand en dan ieneenent kriegen ze achter mekoar bezoek van de Rooie Hoan. En as et nou een hiele poos dreug west was, mor nee de leste weken was t strontnat, alle doagen regen.

Maans wil ok nog eefkes bij zien fietsenboer laangs. Hij het et idee dat zien accu de leste tied minder goed oploaden wil. En der zit nou immers nog garantie op!

Maans lopt de fietsenzoak ien en Pjotr sprint vlug noar et grasveldje aan e overkaant van e weg. Hij zit al weer n haalf uur op e fiets en moet neudeg pissen

De boas van e fietsenwinkel stijt aan e kassa drok te proaten met twee opschoten jongens van n joar of zestien.

‘Nee jongens, carbid heb ik nou nog niet. Ik wiet ok niet of dat wat wordt dit joar met dat vuurwerkverbod. Ik wacht òf wat er gebeurd, want ik heb er niks aan as ik kilo’s carbid heb, die ik niet verkopen kin. Zet jim tillefoonnummer mor op dit briefke, dan bel ik wel as ik veurroad heb.’

‘Ik stuur mijn telefoonnummer wel even, dan kunt u me appen’, en beide jongens lopen de winkel uut.

‘Maans, wat kin ik veur dij doen?’

‘Kinst eefkes noar mien fiets kieken? Ik heb et idee dat de batterij niet goed loaden wil. Hij komt nooit meer boven de 80 uut!’

‘Rie mor even achterom noar de waarkploats. Meschien is t wel n lös contactje. En aans krigst n nije accu. Service van e zoak, wiest wel, ‘Wees sociaal, koop lokaal!’

Ondertussen zigt Pjotr een klein wit poedeltje. Der is wat vremds denk Pjort, mor hij kin et niet goed ploatsen. Dan zigt er deur de lange witte krullen hen, dat et hondje mor één oog het en hij kin et weer niet loaten om de komiek uut hangen.

‘Hé kaptein Eénoog, ok eefkes aan laand!’

‘Ja, moak er mor grappen over! Et is best lasteg om met één oog rond te lopen. Ik ben krekt al weer met de hazzes tegen n lanteerpoal aan knapt!’

‘Sorry heur, et was niet kwoad bedoeld. Mor hoe is dat zo kommen, hest n ziekte?

Het poedeltje gijt op t gras leggen en stekt van wal.

‘Twee joar leden liep ik rond dizze tied deur de stroat.  Ien et portiek van e fietsenwinkel stonden kwoajonges wat te ouwehoeren. Cola en Red Bull drinken om iendruk te moaken op de wichter. Ieneenent vloog er n rood gloeiend stipke op mij òf en heurde ik n haarde knal. Wat er doarnoa gebeurd is wiet ik niet meer. Ik werd wakker op e operoatie toavel van e dierenarts en mien kop dee zo aldervreselekste zeer, t was net of er n vrachtwoagen met bieten over mien kop reden was. Et het wel twee joar duurd veurdat de pien over was en ik weer fatsoenlek zien kon.’

‘Man, wat n verhoal!’,  zeit Pjotr, ‘Dat had ik niet deur. Nogmoals sorry veur die slechte grap van mij. Kinstie der nou n beetje met redden?’

‘Ja best en ach dat konstoe ok niet wieten vanzulf’,  en de poedel trippelt weer verder.

Maans komt met e fiets aan e haand uut e waarkploats, fluit Pjotr, tilt hum ien t bakje, stapt op en zigt met tevredenheid dat de batterij weer 100 procent aangeft. Op weg noar huus schieten Maans ieneenent de beelden van e vuurwerkramp ien Enschede deur kop. Man, man dat was toen wat. t Is al weer 20 joar leden mor die beelden het er nog altied op zien netvlies stoan. Vuur en vuurwaark, hij moet er niks van hemmen.

Eenmoal thuus tilt er Pjotr uut et bakje en strikt hum over de kop.

‘Meschien ok mor beter Pjotr, dat ze die vuurwerkrommel òfschaffen. Ok n stuk rusteger veur hondjes!’

Pjotr zeit niks mor knikt en denk aan t lutje hondje met één oog.