Menu Sluiten

Jan en Betty: Kies Wiezer! – Geert Zijlstra

Jan het e kraant net uut e brievenbus hoalt, schenkt zichzelf n kop kovvie ien en spreidt et hoofdblad op toavel uut. Drie doagen noa de verkiezings is et nijs doarover nog niet opdreugd en Jan het alles wel oardeg volgt. De dreun op links was bij Jan hard aankommen, mor bliekboar willen we niet aans.Òflopen woensdag had er net as andere joaren op t stemburo zeten. Niet dat er zo politiek actief is, mor der moeten toch vrijwillegers weden. Butendes Jan komt van oorsprong uut n rood nust en zien pabbe had ‘m leerd, dat et belangriek is dat burgers zich zo nou en dan heuren loaten. Dizze keer had et buro vol stoan met wiezers, stemwiezers had Jan ze nuumd. Eén wiezer bij de desinfectiezuil, wiezers op e vloer hoe je lopen moeten en n dikke wiezer woar et stembiljet ien e bus most. En dan wiezers om et pand weer te verloaten, de votwiezers. Op zien stemburo was t voak niet zo drok, mor dizze keer was de opkomst prima.. Of dat nou was uut politieke belangstelling of omdat ze toch eefkes en ommetje moaken wollen, dat moek niks uut. En elkeneen had et wel even aan tied te proaten en zien stemwiesheid te loaten heuren. Mor of de luu dizze keer ok wiezer stemd hadden, Jan het zo zien twievels.

‘Stijt er nog wat nijs ien e kraant, Jansen?’

Betty is ok toe t berre uut rugelt en schuuft aan de andere kaant aan toavel en pakt de weekendbijloage om de rubriek van Daniël Lohues te lezen. Die zanger moakt mooie verskes mor het ok n wieze blik op e wereld om hem henne.  Ze leest et altied met n glimlach en is t meestieds wel met hem eens.

Jan frummelt wat met zien tillefoon en eefkes loater zingt Henk Wijngaard ‘Doe bist mien speklap, mien laiverd’ deur de koamer. Veurege week hemmen ze n hypermoderne soundbox kocht. Nou kon Jan vanòf zien mobiele tillefoon n liedje streamen en t geluud regeln en ok as ze buten ien e tuun zitten of Jan ien e kas aan t waark is, kin er t apperoat metnemmen en meziek luustern. En elke dag geft Jan aan Betty een muzikoale Grunneger serenade as teken van zien liefde.

‘Bist ok n mooie met dien speklap. Had liever mor n eitje met spek veur mij bakken. De liefde van e vrouw gijt ok gewoon via de moag.’

Jan schenkt heur snel n kopke kovvie ien en smeert een lekker hard broodje met jam en heurt heur dan tellen, vittien, vieftien, zestien..!.

‘Wat bist aan t tellen Betty, hoeveul hoaren ik nog op mien kop heb!’

‘Doe hest niks te kloagen Jan, doe met dien Coronakapsel! Doar kin host n stitje ien. Bist net n hippie! Nee ik tel hoeveul doden der ien e kraant stoan vandoag, wel 21 stuks. En wiest wat me opvalt, der bennen veul bij die jonger bennen dan 75 joar. n Poar week leden wadden de mieste overliedensadvertenties nog van luu die older dan 80 wadden. Zol dat vaccin toch  zo goed waarken dat die oldjes nou beter beschaarmd worden?’

‘Gien idee, mor ik had die stemkoart van woensdag wel ienwisseln wilt veur n prikje. Me dunkt dan voel je je toch weer wat zekerder. Die oproep duurt mij veuls te laang!’

Betty verschut van kleur,  schuvelt wat ongemakkelek van e stoel, lopt noar de kast en pakt n kevot!

‘Oh Jan doar zeist wat. Vanneweek is er n brief van e GGD kommen en die had ik ien e kast zet. Ik ben vast vergeten om dat tegen dij te zeggen. Ik vergeet van alles tegenwoordig!’

Jan scheurt de enveloppe open en begunt te lezen en knikt tevreden.

‘Ik mag bellen veur n òfsproak en dan kin ik noar Stad veur de eerste prik! We moeten straks ok mor eefkes noar dien huus. Doar zil ok wel n oproep weden!’

‘Dan goan we wel eefkes op e fiets, want dat is me te ver veur n Ommetje!’

Ze moaken sinds kört elke dag soamen n Ommetje. Hersenprofessor Eric Schredder wil elkeneen aan e wandel hemmen, want dat is niet allinneg goed veur t lief, mor ok veur de haarsens. Jan het de app ienstalleerd op zien mobiel en nou hemmen ze drekt n stok achter de deur om der elke dag eefkes uut te goan.

‘We goan zo eerst even lopen Betty. Doe vergetst me de leste tied veuls te veul en Schredder het zeid dat wandeln ok goed is om de geest wat scharper te kriegen. Goan we vanmiddag wel eefkes op fiets noar dien huus. De bloemen moeten toch ok wotter hemmen. 

Betty lopt lachend de koamer uut en komt eefkes loater met twee geliekse wandeljackjes de koamer weer ien.

‘Loaten wij nou mor wiezer weden Jan, hup de jas aan, want as we veur negen uur ons Ommetje moaken, kriegen we extra Vroege Vogel punten. Dat zit nog wel ien mien geheugen!’

Jan pakt zien mobieltje van toavel, klikt een poar keer en uut de soundbox begunt Daniel te zingen ‘Loat mij mor lopen!’

‘Kom op wicht, ik ben der kloar veur!’

[wpdiscuz-feedback id=”d22lotqko5″ question=”Laat hier een reactie achter” opened=”0″][/wpdiscuz-feedback]