Menu Sluiten

IJje weerom ien Blokhuuspoort

Dunderdag 10 november 2022 was Kom Op Verhaal met verhoalen over IJje Wijkstra op n biezunder stee. Ze vertelende ien e veurmoalege gevangenis Blokhuispoort ien Leeuwarden, woar Wijkstra ien e cel zeten het. Ok ien t Heitelân sprekt de moord op 4 veldwachters, noa bijna 100 jaar, nog altied tot de verbeelding, want de zoal zat vol.

Ien e middag hemmen de vertellers onder begeleiding van gidsen een bezoek brocht aan e diverse ruumtes van e gevangenis, woar de leste ‘onvrijwillege bewoner’ pas ien 2008 vertrok. Met verboazing keken ze noar de cellen, de luchtploatsen en luusterden ze noar de verhoalen over de geschiedenis van et middeleeuws gebouw. Ontsnappingspogingen en de overval ien WOII, woarbij n groot aantal verzetsstrieders, op kloarlichte dag, op spectaculaire wieze bevrijd werden, sprak zeer tot de verbeelding..

Ien e avond wadden de rollen omkeerd en luusterden de gidsen soamen met et publiek noar de vertellers. Groepen publiek liepen onder begeleiding van n gids deur de gevangenis en luusterden noar verhoalen op biezundere plekken, zoals de isoleercel, de gangen, de koamers van de bewoakers en de directeurskoamer.

Noadat et publiek weer bijmekoar kommen was en genoten had van de leste scene met jaren-30 muziek, kregen de speulers een ovationeel applaus en mochten ze alpmoal zo de poort weer uutlopen richting Westerkwartier.