Menu Sluiten

Helden – Piet de Vries

Om het mor geliek te bekennen, ik ben gien held. Der bennen mensen die mij eerder n bangeschieterd numen zollen. Ien mien jeugd heb ik nooit vochten, as der n keer aargens trammelant was dan kneep ik er tussen uut. k Heb der gewoon n hekel aan en ik ben bang veur klappen. Wat dat betreft snap ik ok nooit dat mensen begunnen aan vechtsporten zoas boksen en zo. Niet dat k der wat op tegen heb. Mor om je nou veur de sport ien mekoar rammen te loaten, nee, niks veur mij.

Toch denk ik dat as der zo’n patjakker mien huus binnenkommen zol en huusgenoten te noa kommen zol dat ik der wel op ienhouwen duur. As ze aan mien goed en mien vrijheid kommen zunder dat ze doar recht op hemmen, dan stoan ik niet veur miezulf ien. Mor nou gijt het ien dit verhoaltje niet om mij, mor om wat er momenteel om ons toe gebeurt. Zowat elke week wordt er ien ons land wel argens één delstoken. Summege jeugdegen lopen met dikke messen ien e buus en ze zien der ok gien bonken ien om het te gebruken. Je moeten mor duren en ik ben sums bliede dat ik niet meer bie de jeugd heur.

Ien ons land hemmen ze noast de politie andere ordebewoakers aansteld, zogenoamde BOA’s. Die hemmen gien politieopleiding, het enige dat tot nog toe iendruk moaken moet is heur holding die opsierd is met n uniform. Verder bennen ze vogelvrij. Toen ik veur t eerst van dizze mannen heurde docht ik dreks aan n Boa Constrictor. Dat is n slang woar of je wel respect veur hemmen moeten. Boa betekent dikke slang en constrictor betekent verwurger. Over dat leste woord wil ik niet te veul zeggen,  de situoatie ien de wereld stijt mij dat op t moment niet toe. Mor de noam BOA is goed kozen, dat wol k der mor eem met zeggen.

Het toppunt kwam toen der,  argens ien t westen, n poar week leden ienenent n poar BOA’s achternoa zeten werden deur n stel opgeschoten knoapen. Ze werden beloagd en aanvallen en ze weken achteruut. Eén van ze har de tanden uut de mond zulfs.  Nou bennen dat soort mannen aansteld om orde te handhoaven en dat moeten ze met de blote handen doen tenminste tot nog toe. Guster zag ik n bericht dat ze der binnenkort misschiens wel n woapenstok bij kriegen. Ik heb gien mening of je ze veurzien moeten van hulpmiddelen as knuppels en pepperspray, doar goa ik niet over. Ik heb me allend vertellen loaten dat ze zulfs niet met de blote knuusten dat soort knoapen ien mekoar houwen maggen, dan moeten ze zich ien elks geval achterof strak verantwoorden. Rapporten ien drievoud of zo.

Kiek, en dan kom ik weer bie mien eigen gevuul terecht, woar ik dit verhoal met begon. Ik zol groag zien dat die mannen de knoapen es eem goed omzeumd hadden. Gewoon eem zien loaten wel of echt de boas is. En beste luusteroars, proat me nou niet over rechten of aander juridisch geneuzel, het is gewoon mien gevuul. Mien gevuul veur rechtvoardegheid. As je beloagd worden, klap der dan mor ien. Ikzulf ben gien held, ben bang veur klappen. Mor ik kiek wel groag noar en ik hol wel van helden.