Menu Sluiten

Fieken – Piet de Vries

Eén van onze volksvertegenwoordegers ien Den Hoag zee t dizze week treffend, “Het is een rare dag en een rare week”.  Nou, wat mij betreft klopt dat hielendaal. Der is van alles gebeurd. Foto’s van geheime ienterne stukken die et hiele laand ien verwarring brochten. Een minister die even wat slordeg was toen ze heurde dat ze Corona ien e huud had. En verder minsen die kloagen over het verlengen van de coronamoatregels en doar heb ik begrip veur. Mor volgens mij is het wel het beste wat we doen kinnen. Mor dat terziede.

Der bennen dizze week ok n stel ‘populaire’ mannen west die n jonkje van n joar of twaalf vroagd hemmen om zien kruultje op de camera te loaten zien. As n soort grapke. Met n hiel old thema. “Het gien oogjes, kin niet zien”. Mor het jonkje trapte der ien en hing zien lutje jong uut de broek. Walgelek zukke mannen en doar was elk het over eens.

En der was nog meer. En wat ik nou vertellen goa is ok weer op het raandje en doar ben ik zulf onderdeel van. Niet dat ik altied bezeg ben met pikante zoaken, mor ien dit geval speulde het wel met ien mien kop. RTV Noord vroeg ons of we het beste Grunninger woord iensturen wollen. En vanzulf goa ik dan op zuuk noar n typisch Westerkwartiers woord. Nou wiet ik niet of dat woord wat ik uuteindelek ienstuurd heb typisch Westerkwartiers is. Ik bedocht het, toen ik mij tiedens de bouw van mien huus vernieneg ien e vingers snee.

Toen het woord ien mien kop zat ben ik op internet zuken goan of ik t ok vienden kon, mor dat viel tegen. Ien elks geval niet ien de betekenis die ik er aan verbiend. Het gijt om het woord “Fieken”. Vanuut RTVNoord heb ik gien reactie kregen, mor toen ik via Social medio bekend moek dat ik dit woord ienstuurd had, kwam der genog reactie. Kammeroad Geert Zielstroa, die om de aandere week dizze column met mij deelt, begon geliek een aander woord dat er volgens hem met te moaken had. “Fietern is ok een mooi woord Piet”. Met aandere woorden, hij koppelde Fieken aan het Duutse “Ficken” en dat was nou krekt de gedachten die ik ok had toen ik het ienstuurde.

Op dat moment docht ik ok echt dat er bie de jury best wel minsen zitten zollen die dochten dat die Piet uut t Westerwartier bezeg was met vieze woorden. Want ik wiet ok wel wat het ien het Duuts betekent. Toch is het dat echt niet minsen. Hoe het ien e rest van de provinzie is wiet ik niet krekt, mor bij ons bruken we het woord ‘Fieken’ as we ons snieden. “Een beste fiek ien e vinger hemmen”, dat ken as t meske bie het eerabbel schillen even een keer uutglidt. Hoe het ok is, mien woord het het niet redt. Geft niks. Jim wieten nou dat wij dat hier bruken.

Terug noar de roare week.

Bie de Postwoagen ien Tolbert stijt n militair Hospitoal. Gien mins wiet waarom het doat stijt en eigenoar Oetze Mulder dut er wat geheimzinneg over. Roar spul. Bie de CoazemierBoerderij ien Tolbert stijt n grote witte tent over de silokoep. Ik ben der vanneweek even ien west en ik ken jim alvast zeggen dat het kunstwark dat doar creëerd wordt deur Anneke Ekhart van ongekende schoonheid is. Kom dat loater mor es bekieken ast allemoal weer wat soepeler wordt ien e omgang met mekoar. Tot die tied kalm aan en ofstand holden. Aans ken je je nog wel es maal ien e vingers fieken.