Menu Sluiten

Besluteloosheid – Piet de Vries

Het liekt wel asof de wereld zo langzoamerhand regeerd wordt deur besluteloosheid. Woar of je t over hemmen, of t nou wereldwied is of continentoal, landelek of regionoal, elk ropt altied dat het de hoogste tied is om te verandern, mor as t op doaden aankomt dan schut et niet op. Kiek nou mor even noar t grote wereldprobleem, de opwarming van onze planeet. Al joaren wordt er over proat en nou zitten ze ien t kolle Glasgow om te proaten hoe of ze t aanpakken moeten. Asof je de natuur sturen kinnen. En de Nederlandse leeuw brult et hardste van allemoal: “Actie, actie, actie!”

As we t Europees bekieken dan schut t ok al niet echt op. Woar Nederland de gaskroan dichtdraait zit onze Russische beer aan e knoppen te draaien en voert n prachteg stukje machtspolitiek uut, woarmet hij ons allemoal bij de ströt het. Ze lachen zich dood doar ien et Kremlin.

Landelek gezien is het ok al niet best. Woar de belastingdienst de zwakste luu uut onze bevolking bie de poot had en minsen die, ien hun ogen onterecht,  toesloagen kregen hadden, zomor bestempelde as criminelen die de stoat plukten, is er tot nog toe gien één die ze doar bij die dienst met de koppen tegen mekoar ramt en zeit dat ze die centen drekt en onmiddelek trug betoalen moeten.

Nou dan regionoal. Vanneweek leek het erop dat éen van onze gedeputeerden  een loopjonkje van de minister ien Den Hoag is. Ien het kader van het verstarken van de huzen bie oardbevenschoade schient er een brief verstuurd te wezen, op dringend verzoek van de minister. Dat liekt op hielelikkerij, kontkruperij of hoe je het ok mor benumen willen. De Tweede Koamer roast en brult mor aan t ende van het liedje zallen ze mekoar wel weer iendekken.

Zol dit nou allemoal niet aans kinnen. Ik denk van wel. We moeten gewoon of van al die burocroatie. Ambtenoaren moeten vergeten dat ze volgens regeltjes leven moeten. Gewoon de minseleke standoard weer ienvoeren. Ik zel een veurbeeld geven van hoe of dit kin. Op boases van een woargebeurd verhoal. En nog niet eens zo hiel laank leden.

Ien 1968 zatten een poar notoabelen met mekoar ien de Postwoagen ien Tolbert. Zij constateerden dat et achteruut liep ien het dörp. Veurzieningen verdwenen, negotie werd minder en veur de jeugd was er aal minder te doen. Der mos wat gebeuren. Eén van de mannen had ien de krant lezen dat Prins Bernhard een manege te koop had. Die was van zien mamme, prinses Armgard van Lippe Biesterveld, west en ston ien Diepenheim. Zol dat niet wat wezen. De mannen dronken der een borrel op en besloten om mor es te goan kieken. Binnen de körtste keren wadden ze et eens! Veur nog gien 20.000 gulden werd et gebouw kocht en wer der actie ondernommen. Actie, actie, actie! Ik heurde lestdoagd dat ze der met een man of 20 henne gingen, onder andere met een truck van Age Joager, de sleuperskoning uut Midwol.

Het werd een merkwoardege dag. De mannen hadden gien krokoar bie zich dus gingen ze met een poar man op struun om der een te vienden. Zo kwammen ze de butler van de prinses tegen. Ien een schuur hingen 10 hoazen aan een touw, die had de butler krekt uut de grond hoald woar ze 14 doagen ien legen hadden. Kloar veur de slacht. De Tolberters moggen wel een met hemmen van de man, mor dat leek ze mor niks. Mor ze hadden wel een krokoar. Jammer dat de mannen de foto’s die ien de manege aan de muur hingen niet metnommen hemmen. Dat wadden ploatjes van de prinsessen die doar ok allemoal reden.

Om een laank verhoal kört te holden, die manege is ien Tolbert weer opbouwd en is ien de loop van de joaren uutgroeid tot één van de toonaangevende hippische centroa ien Nederland. Het het zulfs de grootste indoor riehal uut het hiele laand.

Zo kin je zien hoe der niet allend proat worden moet, mor ok handeld. Niet lullen mor poetsen, dan komt het altied goed.