Menu Sluiten

Berend: PoasHoas – Geert Zijlstra

Berend is de hiele week ien e weer west met et opknappen van zien foodtruck. Soamen met Hetty het er besloten dat ze met de poasdoagen lös goan. Vrijdags hadden ze al n stoanplak had op n Bloemetjesmarkt en toen was er al flinke loop op e kovvie en de baksels die ze aanboden. Zundag en moandag hemmen ze goeie veuruutzichten, dus wil Berend alles tiptop ien orde hemmen.
Hetty is de hiele week aan t knutern west met de olle Lego-deus van Berend ze het nou een poashoas bouwd van host wel een meter hoog.

‘Man Berend, hoe kom jij aan zoveel Lego-steentjes?’

‘Oh, ik had zelf al wel wat Lego, mor mien opa had deuzen vol en die kreeg ik soamen met zien LP’s toen ze verhuzen mosten. Hest er n mooi knien van moakt.’

‘Dit is toch de paashaas suffie. Die zet ik morgen op een tafeltje bij de foodtruck, met een mandje met chocolade-eieren. Mogen de kinderen er van snoepen als de ouders coffee-to-go halen.’

‘Kin dat wel met die Corona-toestand. Zit elkeneen der met zien tengels ien. Liekt me niet dat ‘Ab de Österhaas’ dat n goed idee viendt.’ 

‘Ik vul dat mandje steeds een beetje bij, de onderste lagen zijn nep. Dat is alleen maar decoratie.’

Berend had de gekleurde eitjes al op toavel leggen zien en ha-der host één van ien e mond stopt. Hij had zich net op tied bedocht, omdat et wiezer weden zol om Hetty eerst te vroagen, wat de bedoeling der van was. Mor goed ok, aans had er nou ien e stoel van e tandarts zeten, met de veurtanden half deur.

‘Aha, dus doe wilst ien poasstijl. Wacht dan mor eefkes, bel ik met Bert Eringa ien Kornhörn om te vroagen of er poashoaspakken het!’

Bert zien pakken wadden veureg joar met carnaval ok n groot succes west en veur n poar tientjes stoa je der gekleurd op. Berend pakt zien mobiel en belt drekt op. De pakken bennen der wel, al krigt Berend wel de opmerking, dat die pakken niet al te groot uutvielen. Meestieds droagen wichter die pakjes, mor hij ken ze vanmiddag wel ophoalen.

‘Zo nou eerst noar de groothandel om ienkopen te doen, want de veurroad i-der oardeg deur. Wat moet we alpmoal hemmen… kovvie, sukker, melkcupkes, meel, butter, neutjes, toe help even Hetty wat moet we nog meer hemmen?’

Hetty pakt n briefke van toavel woar ze alles al netjes opschreven het.

‘Kijk neem deze maar mee dan vergeet je ook niks!’

Vanzelf was ze hem al weer n slag veur. Hij trof et mor met zo’n noadenkend wichtje. Pastte precies bij zien onbesuusdheid. Hij pakt het briefke en de beurs, zuukt de autosleutels op en reist òf noar Stad. Et hiele liestje wordt òfwaarkt, alles is op veurroad en zo links en rechts grist Berend nog wat spul uut e schappen wat ok wel es handeg of lekker weden kin. Mor hij moet wel opschieten want er stijt nog hiel wat op et programma vandoag.

Eenmoal weer thuus zet er alles te plak ien e foodtruck en brengt de bakspullen noar de keuken veur Hetty.

‘Heb je de hazepakken niet meegenomen?’

Ja vanzelf hij,  koenavvel. Et speulde hem al deur de kop dat er nog wat vergeten was en ja die ‘hoazepakken’ stonden niet op Hetty’s liestje.

Berend reist eerst weer noar Kornhörn en helpt Hetty de rest van e middag met bakken en slikken vanzulf.

Moede mor voldoan goan ze op tied noar boven. Mörgenvroeg moeten ze vroeg pissen, want ze willen der op tied weden, om de hiele dag met te pikken. De schoorstien moet roken.

Berend leit al op berre as  Hetty met twee kledingzakken de sloapkoamer ien komt. Ze ritst de eerste zak open en gooit Berend et grootste hoazepak toe.

‘Probeer maar even of het je past!’

Ze trekt heur kleren uut en schut et hoazeveltje aan. Dan zet de gebélskop van de poashoas op en loat het bijbeheurende mandje aan heur arm bungeln.

‘Wat vind je er van Berend, kom ik zo de paasdagen door.

Berend geft heur n vette knipoog.

‘Meestieds heb ik liever n lekker kippetje, mor dit nuvere hoaske is ok wel noar mien zin!

 En dit pak zit meschien oardeg krap, mor ik wip nog as de beste! ‘