Menu Sluiten

Advocoaten – Piet de Vries

t Was vanneweek glibbereg op e binnenwegen omdat de boeren drok ien e weer binnen met bieten, eerabbels en mais. Nou binnen de meesten wel zo loos dat ze borden bie de weg zetten woarmet ze de weggebruker woarschouwen dat et glad wezen kin. Dat is huul verstandeg want as der ongelukken van kommen dan kin je as boer aansproakelek steld worden. En vanzulf wa-der op televisie n advocoat die doar even lekker op deur ging. Dat je der as boer wel huul tuuk op wezen moeten en aantonen dat je je uterste best doan hemmen om gevoar te veurkom.

Mor volgens mij bin je as gewone weggebruker net zo verantwoordelek. Want t is logisch dat de wegen smirreg worden as de boeren der gebruuk van moaken. En as de weggebruker netjes woarschouwd wordt dan vien ik dat ze t riegedrag aanpassen moeten. En dit is natuurlek voer veur advocoaten. Want wat die wel niet verzinnen kinnen om n zoak deur te drieven, doar binnen de ènnen vanof en de stukken tussen weg.

De goeien niet te noa gesproken. Ik heb trouwens niet zukke beste ervoarings met advocoaten. De meeste advocoaten zien hun klanten as n soort flappentap. Even een briefke schrieven en de flappen geld begunnen der uut te rollen. En dat wieten ze dan beheurlek laank te rekken zodat ze uren schrieven kinnen. En dat kinnen ze! Zunder dat je der zicht op hemmen. Ze moeten zich altied ienlezen en ze moeten stukken schrieven enzovoort. Doar veur rekenen ze dan tarieven woar de honden gien brood van lusten. Een poar honderd euro ien t uur is niks. Doar bovenop kommen dan nog de kantoorkosten, want ja die jongens en wichter op kantoor kosten ok geld en t papier en e printer binnen ok niet om e nugt. Mor t slimste is dat ze t altied weer presteren om van n zoak een nije zoak te moaken. En dat ze je dan hiel veul kans van sloagen geven. En dan gijt de flappentap weer open. En as t vonnis van e rechtbank dan negatief uutpakt, dus as je verloren hemmen, dan komt et leste briefke met e mededeling dat et ze spiet dat ze niet beter berichten kinnen. Meschien is t ok om die reden dat er goenent binnen die veurschotten berekenen. Nog veur dat ze wat doan hemmen leit er al n rekening op e mat, zodat ze zeker binnen van e cinten.

Nogmoals, der zallen goeien wezen die veur je deur t vuur goan, mor ik ben ze nog niet tegen kommen. Starker nog, ik heurde n verhoal over n advocoat die zien klant op wel n hiele ongepaste menier benoaderde. Die klant was n mooie doame, die hiel veurzichteg deur de advocoat ienpalmd werd. Althans, dat probeerde der. Hij liep, as kwielende hond achter heur aan en bood heur zelf aangepaste tarieven aan. Kwoaleker kin t niet volgens mij. Nou is dit vanzelf wel n extreem geval. Hoe het ok zei, volgens mij moet je uutkieken as je n advocoat ien e arm nimmen. Moak van te veuren keiharde ofsproaken over tarieven en over wat je bereiken willen. Dudeleke doelomschrieving en ok wat de consequenties binnen as je de zoak verliezen.

En doarnoast, as er modder op de weg leit, dan passen wij ons gedrag aan. Dat schilt n hoop gedoe en juridisch geneuzel. En dan worden de boeren doar niet de dupe van.