Menu Sluiten

Project “Westerkwartiers veur elkeneen” is er deur.

De subsidieaanvroag veur t project “Westerkwartiers veur elkeneen” is deur de Gemeente Westerkwartier verstrekt aan Stichting Mien Westerkwartier/Kom op Verhoal. Met et bedrag van € 3.000,– wil men de streektoal ien t Westerkwartier promoten op BSO’s, kienderdagverblieven en basisscholen. De gemeente omaarmt dit project, omdat zij vienden dat dit initiatief past binnen de uutgangspunten van hun cultuurbeleid en cultuurvisie.
Initiatiefnemers Jan Hut, Hennie van der Laan en Aafke Hoek binnen vanzulf slim bliede met dit besluut. Zo kin met dizze subsidie de bestoande app ien e Grunninger toal “Van Old noar Jong” omtoald worden ien t Westerkwartiers. As je van jongs of aan de streektoal aanleren bin je loater beter ien begriepend lezen. De stichting Mien Westerkwartier en Kom op Verhoal (vertellers) hemmen et plan om t Westerkwartiers as onderdeel van t Nedersaksisch, leventeg te holden.
Zo wordt nou al ien meertmoand (streektoalmoand), woarien ok de wereldverteldag vaalt, verhoalen ien t Westerkwartiers vertelt op basisscholen.

Aangezien jonge kiender et niet meer van huus uut metkriegen reageren ze eerst verboasd, mor herkennen dan vrij snel et dialect en kinnen et verhoal prima volgen.
Met et moaken van n “kienderwoordenboekje”en t schrieven van boekjes met verhoalen, liedjes en riempkes ien t Westerkwartiers wil de stichting berieken dat kiender op jonge leeftied passief as ok actief ien aanroaking kommen met de streektoal. Ok het men et plan opvat om met kiender filmpkes te moaken waarien zij de hoofdrol speulen. Kortom een totoalpakket ontwikkeln van BSO, kienderdagverblief en basisschool. t Streven is om op elke school een “platproater” te hemmen, die t Westerkwartiers op e school promoot, zodat et n duurzoam project wordt. Twee scholen hemmen zich ienmiddels bereid vonden om as pilotschool te fungeren. De subsidie geft de meugelekheid om dit te realiseren, zodat ze tegen alle kiender van t Westerkwartier zeggen kinnen: “Ik proat plat, dust met……..”