Menu Sluiten

Verkiezings – Piet de Vries

De verkiezings perikeln bennen begonnen en sinds oflopen week zie ik doar n geweldeg mooi theaterstuk ien. Een ongeleufleke inspiratiebron veur n toneelstuk woarbij het publiek zich van het lachen volledeg onderpist. Om je te bescheuren. Het vervelende is allent dat de humor van  vandoag over pakweg n joar gien humor meer is.

Loat ik es n poging doen. Achterof bezien had ik best de politiek ien wild. Debatteren leit me wel en ik heb n dikke huud, dus as ze mij ofbranden, dan zol ik doar wel tegen kennen. Ik heb ien mien leven best wel fouten moakt, dus as ik ien e politiek zitten zol dan zol ik ok fouten moakt hemmen. En net zo as ien t gewone leven zol ik dat wel toegeven duren en excuses moaken. Mor ja, excuses ien e politiek worden ok miestal weer verkeerd uutleid. Hier kennen we wel n mooie scene over moaken.

Woar ik  moeite met heb is dat je as politicus verantwoordelek holden worden veur dingen woar of je niks aan doen kinnen. n Poar veurbeelden: ambtenoaren kriegen rapporten van gebeurtenissen en leggen die onder ien e loa. Ien die rapporten stoan dingen die niet goed goan bennen. As die gebeurtenissen dan pakweg twee joar loater toch noar boven kommen, dan bistoe as politicus verantwoordelek en moest opstappen. En doe konst er niks aan doen. Hetzulfde gebeurt astoe wiest dat ien n eerdere periode dien veurganger fouten moakt het die niet aan t licht kommen bennen. Hestoe der zulf niks aan doan, dan kost die dat dus de kop. En konst er niks aan doen. Zie hier scene twee.

Wat ik nog altied n mooi verhoal uut onze lokoale politiek vien is de bomenkap op Nienoord. De verantwoordeleke wetholder was Tanja Haseloop en die kreeg me toch n bak stront over zich hin. Kortleden was ze op e tillevisie en vertelde ze dat ze ien die tied bedreigd werd. Zuks is toch bij de beesten of. Kiek, of je het er met eens bennen of niet, dat soort minsen doen heur wark, zuks is democratisch ofproat. En ja, die loan van Nienoord werd er niet mooier op toen die dikke beuken der ofgingen. Mor tweehonderd joar doarveur was dat ok zo. Bomen bennen krekt mensen, ze groeien op en goan weer dood. En dan kommen der nijen. n Mooie scene drie.

Vervolgens kinnen we veur scene vier natuurlek n prachtege complottheorie ophangen. Dan goan we wat vertellen over de kerncentroale die uuteindelek ien e polder bie Sebaldeburen bouwd worden gijt. Elk wiet dat dat t meest geschikte plak is en ien Brussel leggen al laank rapporten die dat aantonen. Al  24 joar leden werd doar met Rusland over proat, dat was toen de Nederlandse regering aankommen zag dat de gaswinning ien ons provincie uuteindelek opholden zol. Doarveur gingen ze onderhandeln met de Russen om hun gas te iemporteren. En die Russen hemmen goeie ervoaring opdoan met Tsjernobyl dus die zitten der achter. En jim kinnen lullen wat jim willen met dit verhoal, mor het klopt as n bus. Noast dizze bouwlocoatie leit toch de gasopslag van Griepskerk, die is bestemd veur het kernofval. Nog even n beetje fracken bij Pieterziel om die opslag nog geschikter te moaken en de zoak is zo kloar as n klontje.

Zo’n theaterstuk, doar most ik aan denken toen ik oflopen week allerlei toneelstukken opvoerd worden zag deur onze politici. De één lugt dat er zwart zigt en de aander belooft dat alle kosten noar beneden goan en de lonen en de pensioenen omhoog. Summegen schelden mekoar verröt en tuten het noa die tied bie wieze van spreken weer met mekoar of. Nog weer n aander lopt vot as ze hem even goed aan de pik trekken. Het is n feest om noar te kieken. Meschien goan wij dit stuk nog es opvoern  ien t Barontheater ien Opende.

Veur nou wens ik jim veul wiesheid en plezier bij het stemmen aander week.