Menu Sluiten

Vannijs 2020-5

September 2020, nummer 5

Ieder noadeel het zien veurdeel. Deur Corona is n hieleboel niet deurgoan. Dörpshuzen blieven leeg, grote evenementen goan niet deur. Aan de aandre kaant zien we opeens veul minsen deur t Westerkwartier trekken die we aanders nooit zagen. Volk uut et zuden en söms uut t boetenlaand. Nou bennen t niet direct toestanden zoas ien Amsterdam of Giethoorn. Mor t volk het wel slim veul belangstellig veur ons mooie gebied. t Is voak volk dat aans noar t boetenlaand trok. Mooi om ze te kinnen wiezen op de schiere plakjes. Om ze vertellen van ons eigen toal en de minsen die hier wonen. Sums om wat te loaten heuren over de verhoalen en de meziek. Eigleks alles wat ons Westerkwartier zo biezunder moakt. We hopen dat we stoareg an weer lös kinnen.

Jan Hut, veurzitter

MIEN WESTERKWARTIER IEN CORONA-TIED: (SOCIAL) MEDIA EN IEN T VELD
Henk Wierenga op Camping Polemonium

Een rustege zummer veur de meeste vertellers, schrievers en muzekanten. Veul optredens gingen niet deur. Gelukkig stonden we wekelijks op woensdagoavend op camping Polemonium van Appie Wijma en hadden we 4 zummersessies bij de biebs ien t Westerkwartier. Eind augustus kwam Kom op Verhoal al weer bij mekoar om de wintertied te bespreken, want we moeten gewoon deur.

De corona-moanden hemmen we onze  Facebook-pagina goed bruik en door goan we rusteg met deur. Schroom niet en stuur verhoaltjes, gedichten, anecdotes en spreuken, zodat we die doar ok ploatsen kinnen.  ien t programma ‘Noord en Ommeland’ op RTV-Noord, mor sinds n poar weken ok op vrijdagoavend ok om 19:40 uur op Omroep Zulthe (https://omroepzulthe.nl/) op 105.3 Mhz.

Henk Wierenga op Camping Polemonium

Ien de Streekkrant schrieven Piet de Vries, Henk Wierenga en Geert Zijlstra wekeleks ien Ik Proat Plat verhoalen over verdwenen beroepen, Hest n idee veur n beroep stuur m op noar Mien Westerkwartier  en we moaken der n verhoal van. Nij is de website  Fier Westerkwartier  woar met regelmoat streektoal-zoaken op stoan.


VAN ALLES WAT

Tonko UfkesNije uutgoaven bennen niet riekelek te vienden dizze doagen.Tonko Ufkes komt met een tweetoalig boek (Duuts/Nederlands) ‘De bonte vliegenvanger/Der Trauerschnäpper’, die begun oktober ien e winkel lijt

t Nije bestuur van Mien Westerkwartiet bestijt uut Jan Hut (veurzitter), Rensina Dijkhuizen (secretariaat), Eelke Solle (puutholder), Ria Horinga en Geert Zijlstra. Willy Baas zörgt veur de techniek van de website en de Vannijs en Alie de Vries kikt of ons Westerketiers een beetje verzörgd uutvoerd wordt.
De vertelveurstelling ‘Sporen ien Vrijheid; is uutsteld tot 2021. We hopen dat we dan weer veur publiek speulen te kinnen. De veurstelling wordt zowel ien t theater as op butenlocaties speuld.
op de foto: Tonko Ufkes

SCHIERSTE VERHOAL NOAR 2021
2020 PietdeVries resized

Onze schriefwedstried ‘t Schierste Verhoal’ is ok verschoven noar 2021. Dat betekent dat je nog was extra tied hemmen om n verhoal te schrieven met as onderwaarp ‘Vrijheid’.

De Corona-periode het ons meer dan ooit wezen op beperkingen, t niet vrij weden om te doen en te loaten wat we willen. Mor meschien leit dien vrijheid wel op een tropisch eiland met hangmat, is t wel die Syrische vluchteling of toch dat Jeudse jonkje dat uut zien schuulplek kommen kon.

Schrief n kört verhoal van pakweg 700 woorden en doe met veur de eer en de kans dat dien verhoal aankommend joar deur één van onze verteller op e planken brocht wordt. Kiek hier veur de spelregels

Verhoalen, die al bij ons bennen doen gewoon met en nije verhoalen kinnen tot 1 november 2020 ienstuurd worden.

Hennie v.d. Laan

AGENDA

Doatum Tied Wat Woar Reserveer
elke zotterdag
9:45 Westerketierder Verhoal
Radio Noord 97.5 Mhz
Piet de Vries of Geert Zijlstra
elke vrijdag 19:40 Westerketierder Verhoal Omroep Zulthe 105.3 Mhz Diverse vertellers
24 sept 19:45 De bevrijding van het Westerkwartier (lezing en premiere film door Joël Stoppels) Cultureel Centrum  Zuudhörn Entree €7.00 www.historischekringzuidhorn.nl
4 okt 15:00 Open podium (muzikanten) De Brug, Ezinge
1 nov Leste dag iensturen ‘Schierste Verhoal’ Stuur noar: info@mienwesterkwartier.nl

WEES MOR NIET BAANG -ARE MEIJER

Doe zeest: wees mor niet baang
gieneen ken dij kriegen
aal is de nacht zo duuster
lichtjes ien e lucht woaken over dij

ik kon de hiele wereld aan
moed was me met e paplepel iengoten
wees mor niet baang
der is ja niks wat eeuweg duurt
en alles het zien loop

we bennen mor mensenkiender
hebben t niet aan tied om baang te wezen

Hest een mooi gedicht stuur t noar info@mienwesterkwartier.nl Kiek veur meer gedichten hier


TOALTIED – RONERMAART IS PEERDEMAART – TONKO UFKES

Op 22 september is t de vierde dinsdag van september en dus is t Ronermaart (Rodermarkt). Mor van t joar blift t ien t Drentse dörp Roon (Roden) veur t eerst sinds 1727 rusteg. De dörpsnoam Roon stijt zulfs ien t dikke woordenboek van Ter Laan uut 1929, juust vanwegen de Ronermaart, krekt as t Drentse dörp Zuudloarn (Zuidlaren) woar t volgens dat woordenboek Zuudloarndermaart is. Tegenwoordeg spellen we traauwens Zuudloaren en Zuudloardermaart. Woordenboekman K. ter Laan het de woorden t maark of t maart en niet maarkt met de letter ‘k’ der tussen. En ien 2020 bruken wij as lidwoord meest ‘de’ ien plak van ‘het’.
Bij Ronermaart heurt n verske en de leste twee regels doarvan bennen: “Ronermaart is peerdemaart, huh, wat lopen die peerdjes haard.” Dit is n hiel biezunder verske want t riemt allent ien t Westerketiers: maart riemt op haard. Vertoald riemt het niet meer, want ien t Hollands is t markt en hard.
t Woord peerdje wer deur Ter Laan speld as pittje en argens klopt dat, omdat e uutsproak zo is: n dik peerd het n lange steert en volgens t olde woordenboek het n lut pittje n kört stittje. Om niet ien e toes te kommen spellen we nou toch peerdje en steertje, zeg mor op zien Hollands, al zeggen we pittje en stittje.
Ok ien t Hollands veraandert de klaank van n verkleinwoord sums, denk mor an dizze Ronermaart-woorden: biervat – biervaatje en bierglas – bierglaasje. Westerketierders zeggen hier: biervat – biervatje en bierglas – bierglaske.
Doarnoa ien beide toalen: Proost!

Lees hier de eerdere versies van Toaltied


VERDER KIEKEN
Kiek veur meer nijs over streektoal of het Westerkwartier op:

foto: Omke Oudeman

Colofon
Vannijs is de nijsbrief van
Stichting Mien Westerkwartier
Nr 5 September 2020
Redactie:
Willy Bultje
Alie de Vries
Geert Zijlstra
Vannijs wordt regelmatig verzonden aan de abonnees. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u de knoppen voor het aan- en afmelden als abonnee.

Stuur de Vannijs door aan uw vrienden of kennissen, die interesse hebben voor het Westerkwartiers.
Iets bij te dragen, graag mailen naar info@mienwesterkwartier.nl

Stichting Mien Westerkwartier is in 2007 opgericht om meer bekendheid te geven aan de taal en cultuur van het Westerkwartier.
Dat doen we door:
– te fungeren als vraagbaak
– het stimuleren van een netwerk
– een podium te bieden
– projecten uit te voeren
– activiteiten te organiseren
– cursussen/workshops te geven
– het publiceren van een website, de nieuwsbrief en een cultuuragenda.

Kijk voor meer informatie ook op www.mienwesterkwartier.nl
MIENTJE:  Doe huufst niet om dien pet te zuken

Copyright © 2020 Mien Westerkwartier. Alle rechten voorbehouden.

Afmelden