Menu Sluiten

Van de wetholder:

“Breng kiener op schoel nog wat cultuur bij t is niet neudeg ons toaltje op te geven dat Hooghollands is mor show meer verpakking as kedo en wie zien noam steit dr eigelijks op schreven?”

Een deel van t gedicht “Wie zien toal” van Are Meijer. Ik heb dit gedicht opnommen ien t veurwoord van e cultuurvisie van e gemeente Westerkwartier. “Ienvesteren ien Geluk” hiet de visie. k Heb doarbij ok schreven dat “Ienvesteren ien Geluk” der met begunt dat we wieten woar we vot kommen, woar we wonen, wieten wat ons biendt en wat ons ontroert. Doar begunt het met. Doarom ben ik ook bliede dat we de titel ok ien ons dialect schreven hemmen. Je hoeven t dialect niet te spreken om te wieten wat we er met bedoelen. De visie is soamen met de cultuurmoakers ien onze gemeente tot stand kommen. Veur n groot deel lag ter meschien ok al wel ien e vörm van t manifest Fier op/naar het Westerkwartier van Plack.

Soamen bennen we kommen tot drie pijlers woar de visie op steunt:
* Cultuur is inclusief (iedereen doet met)
* Cultuur is overal (ien sociaal en fysiek domein)
* Cultuur is Westerkwartier.

Streektoal en onze identiteit komt veural ien e leste pijler terug.  Op 9 en 24 meert wordt de visie behandeld ien e gemeenteroad en dan is t ok meertmoand streektoaltmoand. Een mooie gelegenheid om  rondom de vaststelling aandacht te besteden aan onze streektoal. Wat en hoe wiet ik nog niet precies want ien t digitoal vergoadern is er weineg ruumte veur een wat ontspannen randprogramma mor we moaken der wat van. Veureg joar ben ik halverwege de moand stopt met twittern ien t Westerkwartiers vanwege corona. We bennen doar nog lang niet kloar met mor het mag ons er niet van weerholden om ons eigen toal te gebruken. Ien meert goa ik dan ok weer volop ien t Westerkwartiers twittern.

En ondertussen moaken we ons op veur de vaststelling van de cultuurvisie. Ik bin der stief tröts op, ik hoop jim ok, mor belangrieker is dat ik hoop dat het n ienvestering is ien ons aller geluk.

Hielke Westra