Menu Sluiten

Tolbert – Piet de Vries

Beste mensen, allereerst begun ik met jim een hiel goed nij-joar te wensen. Ik hoop dat jim net as ik ien stoat bennen om je positief op te stellen en de toekomst met vertrouwen ien e mude te zien. Kost wat moeite meschien, mor het loont, dat kin ik uut ervoaring zeggen. Doarom wol ik het et jim ien dizze eerste column van t joar even hemmen over Tolbert. Dat dörp midden ien t Westerkwartier het altied al n positieve uutstroaling had en kin as veurbeeld dienen veur n barg andern.

Ik ben zulf n rasechte Westerkwartierder, mor streek pas ien 1985 en Tolbert del. En ik ken jim zeggen, vanof dag één vuulde ik mij doar as n vis ien t wotter. As jong ondernemertje golfde ik met op de heerleke gemeenschap die doar was, want ien Tolbert kin alles. Toen ien e joaren viefteg de behuufte ontstond aan n dörpshuus kocht de bevolking n holten barak en binnen de körtste keren hadden ze hun dörpshuus bouwd. Een aantal joaren loater vonden ze dat er meer beweging kommen most en kochten ze een complete manege van Prinses Armgard, de moeke van prins Bernhard. Dat is nou uutgroeid tot de HJC-manege, hét hippisch centrum van Noord Nederland.

Ien e joaren dat ik doar mien negotie had wadden wij het veurbeeld met old en nij veur de hiele pervinzie. Woar aandere dörpen zich bezeg hielden met het stelen van biezundere dingen en veurwarpen, meestal uut aandere plakken, gingen wij meer ien op actuele zoaken zoas woningbouw, maarkten, subsidies, verlopen zoaken enzovoort, meestal had het te moaken met beleidszoaken van e overhei. En wij wadden doarien zo vindingriek, dat we om e hoaverklap de landeleke pers hoalden, wat één van de doelstellings was. Zulke dingen lukken allent as je de grenzen van wat wel en niet mag opzuken. Oké, ik geef toe, dat het ons ok wel es kuld het, gingen we net even te ver. Mor doar wil ik het nou niet over hemmen.

Het gijt om die karakteristieke figuren die t dörp aanjoegen. Die minsen wadden der dus altied al, ok al ver veur dat ik mij ien Tolbert vestegde en dat soort luu i-der altied bleven, tot ien dizze tied aan toe. En één van die minsen is krekt veur de kerst overleden. Anne Heerke Lourens. Een uniek mens. Hij verpersoonlekte het Tolberter karakter host ien zien eentje. Een karakter dat n beetje dwars was van alles wat gewoon was. As hij een actie of een opening had van zien bedrief dan begon dat niet om 7 uur of 10 uur, mor om 12 veur 7 of 12 veur 10. Marketing van de bovenste plank, al had er doar nooit veur leerd. Toen hij dwars lag bij de pinactie van e banken brocht hem dat ien de TV-uutzending bij Paul de Leeuw. En ok ons bij-de-handje Paultje stond met e bek vol tanden toen Anne Heerke hem ien e hoek zette.

Ien 2011 was de man de grote aanjoager van de activiteiten veur het leukste dörp van Grunnen. Hij brocht het dörp tot aan de darde plak met n enthousiasme dat gien evenoaring kent. Tolbert landelek ien e publiciteit toen hij de groates acties bedocht omdat hij vond dat de “Gewone” man ok aan heur trekken kommen most. En de grote nije supermaart ien Tolbert hemmen we zeker aan hem te danken! Kortom, ik wil dizze man groag eren. Veureg joar was n negatief joar ien veul opzichten. Zeker ok omdat Anne Heerke der niet meer is. Mor ik begon mien verhoal met dat we ons positief opstellen moeten veur de kommende tied. Loaten we dat dan asjeblieft doen. Het is de beste menier om Anne Heerke en zien Tolbert te eren. Hij het et verdiend!