Menu Sluiten

Nanda en Rachel

Nanda en Rachel en de geheimzinnege kirrel

“Nanda, wakker worden, Nandááá”, Rachel de tweelingzus van Nanda probeert Nanda wakker te schudden ze moeten weer noar skool. Rachel is altiet op tiet wakker mor Nanda slept het liefst de hulle dag deur. Nanda kreunt wat en Rachel probeert duudelk te moaken dat ze noar skool moeten want Nanda heurt dij niet astoe wat zeist.Uuteindelek trekt Rachel Nanda uut berre en kleden ze heur aan.Heur mamme stijt al beneden aan e trap te roepen dat het al acht uur is en dat ze opschieten moeten.“Jaaa roepen” ze ien koor “we binnen ons aan t aankleden.”
“Oké wat willen jim op e stuut?” “Kipfilet bieslook” roept Nanda sloapereg.Rachel wil ok groag kipfilet bieslook mor der is nog mor één. “Oké Nanda nimstoe mor.”Zeit Rachel. “Oh das lief van dij” zeit mamme. “Jaa dat wiet ik wel” zucht Rachel.Als ze eten hemmen en ze binnen hulemoal kloar, fietsen ze noar skool ze moenten wel n half uur fietsen, want ze wonen ien e polder. En de skool stijt ien n aandre wiek.
Ze proaten wat over de musical woar ze aan met doen goan en welke rollen ze groag willen.Het is wel gek, want ze willen allebei dezelfde rol. Doarveur binnen ze natuurlek tweeling Mor dizze tweeling is wel wat biezunders ze hemmen dezelfde smoak en kiezen altiet overal
hetzelfde, mor ze hemmen niet hetzelfde karakter, want Rachel is altiet heul rusteg en verlegen en is niet zo’n snoepert en Nanda, die is hulemoal niet verlegen integendeel ze is sums wel n beetje te brutoal en eet groag lekkere dingen.As ze noa n half uur bij skoal binnen, binnen ze nog vroeg. Ze binnen as eerste van groep 8 er binenn al n poar van groep 5. Ze proaetn nog wat en dan kommen er al veul meer aan.De dag verlopt saai net as aans. Ze binnen met de musical bezig goan dat was t enegste leuke aan de dag. “De rollen binnen nog steeds niet verdeeld” zeit Nanda kribbeg als ze weer op e fiets zitten. “Ja ik vien t ok niet mooi" zeit Rachel. “Meester is wel loat, straks moeten we alles ien e kop stampen “. “Ja, zoas Annie die dyslexie het, is het hulemoal moelek om t allemoal te leren.” “Ja t hangt ok of van wat veur rol je hemmen, een kodde of n lange rol” Zo proaten ze nog n tietje op e fiets, ieneens komt er n auto uut t laand. “Na ja wat vrimd” zeit Nanda tegen Rachel, “ja ik vien t ok mor vrimd, ach de minsen doen de vrimdste dingen vandoag de dag” zeit Nanda ploagend, vandoag de dag zeit meester ok altiet, summege dingen zeggen ze dan wel es veur de grap.Ze goan aan e kant, de auto gijt er langs en stopt n poar meter veur ze.Er komt n man uut e auto, ach die zal wel weer verdwoald weden, denkt Nanda.De man vragt ienderdoad of ze hum kinnen leiden noar Moarum.Rachel, die altiet netjes is en ok verlegen en bang zeit: “we kinnen wel zeggen woar joe langs moeten het is heul maklkelek”. “Nee dat kin ik niet zo goed ik kin me niet zo goed Orienterenn” zeid de man. “Willen jim veur mij uutfietsen?” Nanda en Rachel kieken mekoar aan. Wat moeten ze nou zeggen?Nanda die snel wat bedenkt zeit: “nee dat kin niet want we moenten noar huus heul snel, want onze mamme wacht op ons en ze mos vanmiddag nog vot en we mosten heul snel thuus-kommen”. “Kom Rachel, we goan mor weer’s, doeg meneer” zo fietsen ze weer noar huus. As ze al ver weg binnen zeit Rachel: “was dat nou wel eerlek?” “Ja nou zeit Nanda, je wieten mor nooit wat die kirrel wil” “Ik gij echt niet veur hum uut fietsen, doar hemmen we t over had met de contactpersoon op skool die zeiden dast dat niet doen moest omdat t best wel gevoarlek was enzo. En dit was dus n leugenkje om bestwil”. “Oké, oké” zucht Rachel.Nanda kikt even achterom en zeit: “ah nee hé, die kirrel wil ons achtervolgen!!” Rachel die geliek bang word zeit met n bang stemmetje: “wat moeten we nou doen??” “Gewoon deurfietsen asof we niks vernimmen we binnen toch bijna thuus”. “Ja das woar” mompelt Rachel moar ze is wel bang .”Zallen we harder fietsen?” “Nee want dan het hij t deur. Hallo hé we binnen ja bijna thuus?” “Ja mor hij komt steeds dichterbij” zeit Rachel angsteg. “Ik zal wel even wat tegen hum zeggen dat hij dat niet moet doen” zeit Nanda die wel merkt het dat heur tweelingzus n beetje bang is. “Oké dan gij ik met dij met” zeid Rachel vasbesloten. Ze fietsen n ene terug en spreken de man aan. “Wat moeten jim?” Nou is de man heul erg boos en net was hij nog zo oardeg.“Ehm…… k wil evn zeggen dat joe ons niet achtervolgen moeten, joe moeten de weg mor aan n ander vroagen en niet aan ons”.“Nou wat binnen jim brutoal hé. Jim moeten mor oppassen, fiets nou mor snel vot veurdat k nog moatregeln nim”. Nanda die nou ok bang worden is zeit tegen Rachel: “Kom we goan mor weer es”.As ze thuuskommen binnen vertellen ze alles an hun olders. “Oh ja dat ston ien e krant, as je hum zaggen mosten je hum direct aangeven bij de politie hij kin gevoarlek weden”.“Jim binnen der nog goed vanof kommen, mor ik heb ok dingen heurd…..” As de politie de man oppakt het en hij achter slöt en grendel zit, vertellen hun olders dat dizze man groag minsen bang moaken wil..“Jim waren vestandeg. We binnen trots op jim!!”

Liza Apoll