Menu Sluiten

‘IJje aans verteld’ was op herhoaling

Ien 2016 voerde Kom op Verhoal met succes de vertel-veurstelling ‘IJje aans verteld’ op en vanwege de constante vroag vanuut et publiek, hemmen we besloten om e veurstelling ien 2022 weer te speulen.

Op 22 mei speulende we ien e ‘Speulkoel’ ien Anloo en n week loater traden we op ien Toornwerd op n wonderschone boerderij-locoatie.

We hemmen de reeks, veurdat de vekaanzie begunt, op 3 juni ofsloten ien et dörpshuus van Doezum. Doar was zoveul belangstelling veur dat er op 9 september nog n veurstelling komt.

Op 29 en 30 oktober wordt de veurstelling speuld ien t Barontheater ien Opende.

Meer wieten stuur n mail noar: info@mienwesterkwartier.nl.

IJje speulde op bruloften en partijen
Piet de Vries, Henk Wierenga, Rensina DIjkhuizen, Geert Zijlstra, Hennie van der Laan, Antje van de Bruggen, Eelke Solle , Harke Winter en Jannie Seinstra (fotograaf Gezinus Lambers)