Menu Sluiten

Engel – Piet de Vries

Der is zoveul gebeurd oflopen week dat ik eigenlieks niet wiet woar of dat ik t over hemmen zal. Oranje stijt bovenaan ien e pool, terwiel dat ze nog mor twee wedstrieden speuld hemmen. Toen Christian Eriksen delviel en t er even op leek dat er hemeln ging, kwam der n Engel langs die zee dat et zien eigen schuld was omdat er n spuitje nommen had. Die spuit zol de oorzoak van zien dood wezen kinnen. Tot ieders opluchting het Eriksen t overleeft. En die Engel is wat mij betreft een duvelse Engel en gelukkeg het de hiele noatie hum uutkotst.

Mien zuske van tweeënzesteg die ien heur eentje ien Holland woont hing zelfstandeg n luxaflex op en schreef op e femilieapp dat ze van ons mamme leerd had ‘ je moeten je ten alle tiede redden kinnen ien dizze wereld. Woarop n andere zus reageerde met de spreuk van mamme: “ Wel zich niet redden kin ien e wereld is niet weerd dat er armoe lidt”.

En toen begon t guster eindelek, noa de warme doagen, even wat te regenen, doar was ik wies met want ik wil groag graszoad zaaien veur mien nij aan te leggen gazon. Der is allent veuls te min woater valen, die zandgrond stuuft as stuufmeel en allent het bovenste loagje is mor nat worden. Dus hoop ik dat er kommende doagen nog wat vaalt, as t kin een aantal uren achternander ien n rusteg tempo.

Zo, nou wieten jim wat of ik groag wil. Mor t mooiste nijs is natuurlek dat onze grote boas Mark Rutte gusteroavend aangeven het dat er versoepelingen aankommen en dat we veur t grootste deel weer terug kinnen noar normoal. We maggen weer vezietjen, we maggen weer sporten, we maggen weer lekker uut eten en we kinnen weer bodschoppen doen zunder smoeledoekjes. Wat n weelde, eindelek vrij, op eenmeterviefteg noa dan.

Al met al dus weer n super positieve week. Want al die dingen die ik hierveur nuumd heb, die hemmen met mekoar te moaken. Meschien wel niet rechtstreeks, mor wel ien essentie. Kiek, as je je positief opstellen ien t leven, dan kin je zomor bovenaan stoan ien n pool met voetbal. Want ok al heb je gien elftal woarvan je geliek verwachten dat die Europees kampioen worden, as je der tegen aangoan dan kin je wel ver kommen. Kiek mor noar t Schotlaand van gusteroavend. En as je je negatief opstellen zoas die duvelse Engel, dan miegt de hiele wereld over je hin. As je n luxaflex oppakken en je griepen de accuboormachine om hum op te hangen, dan lukt dat gewoon. En as je groag wat regen hemmen willen noa de warme doagen, begun dan niet te kloagen en te zeuren want net zo as t gezegde dat er noa regen altied zunneschien komt, aansom is t natuurlek net zo. En as je met zien allen de scholders zetten onder n aanpak van n pandemie, dan komt er n moment dat je doar met mekoar de vruchten van plukken. Niet altied mor zugen en moeilek doen, ok al ben je et niet altied met mekoar eens, dan nog kin je eensgezind de zoak aanpakken en deurzetten. Dan komt et altied goed.

Doarom geef ik jim nog n mooie spreuk van mien mamme met:

Elke dag n droadje is n hemdsmouw ien t joar”.

Mien mamme was n echte engel.