Menu Sluiten

Dooie zwienen – Piet de Vries

Sums is het moeilek om percies op rieg te kriegen hoe of je een verhoaltje as dit opzetten moeten. Ien de oflopen week is er weer van alles gebeurd om wat over te vertellen mor doar zit het gevoar ien dat ik hier over mien frustroaties vertel en dat is wel t leste woar of jim op zitten te wachten. Dus wil ik het liever hemmen over de veurlopers van die frustroaties, zunder dat ik miezulf hier nou hinzetten wil as n soort filosoof, bij mij goan doaraan voak twee dingen veurof, dat is verwondering en verwarring.

Zo stond der n kop ien t dagblad over het lugubere aanzien van dooie zwienen die op n riegje langs de kaant van de weg lagen noa n ongeluk met n vrachtwoagen. En dan zit ik vol verwondering. Wat is der veur lugubers aan n riegje dooie zwienen. Toen ik het artikel las dat er bie ston bleek dat die zwienen op weg wadden noar het slachthuus, met andere woorden, zo zollen toch doodmoakt worden, onderverdeeld worden ien kabbenoadjes, worsten, spekjes en wat je der verder mor van moaken kinnen. Doarnoa worden ze met wat kleurstof der op netjes verpakt ien bakjes en cellofoan en uutstald bie de supermarkt en dan worden ze opeten deur dezulfde minsen die dooie zwienen dus luguber vienden.

O ja, der ston ok nog dat er ien die vrachtwoagen nog zwienen vastzatten die verschrikkelek gierden en krijsten toen men ze der uuthoalen wol. Op het moment dat ze lös wadden gingen ze  gewoon de barm ien om gras te eten. Niks aan de hand. Nou minsen, n zwien giert altied, as je hem gewoon mor eem aanroaken is t al mis. Dus loat we doar gien verwarring over zoaien. Begriep mij goed, ik wil dat ongeluk niet bagatelliseren, mor doe niet zo dramoatisch over dieren die je toch opkauwen goan.

Eem wat aans. Nertsenfokkers binnen “Totoal verrast” dat het kabinet besloten het om de fokkerijen vervroegd te sluten vanwege Coronabesmettingen. Der bennen ienmiddels miljoenen nertsen “ruumd” , gewoon doodmoakt vanwege Corona. De fokkers worden deur ons as belastingbetoaler ruumschoots schoadeloos steld. Dus dat verrast wezen van die minsen dat verwondert mij, starker nog het brengt mij hoast ien verwarring. Het is toch goed dat zuks stopt. Wat n zinloze bezegheid dieren ien n klein hokje stoppen veur bont.

De fase van frustroatie heb ik dus nog niet bereikt minsen, want ik stoa gelukkeg met twee benen plat op de grond. Ik bin opvoed midden ien de noatuur en met leven en dood om mij toe. Mien pabbe slachtte pieken en knienen woar wij bij stonden en ik was der ok bij toen hij n schoap ien de weck hielp. Hij vertelde ons as kiender dat n dier niet lieden mog en doarom sloeg hij met n hoamer ien één geweldege klap de schedel van het schoap ien. Kloar.

Zulf eet ik wel vlees zij het met moate omdat ik dat thuus niet doe. Mien vrouw is overtuugd vegetoariër en veur die consequente holding heb ik zoveul respect dat het mij gien enkele moeite kost om mij der thuus aan te holden. En mocht dat jim verwonderen, wiet dan dat dat bij mij veur gien enkele verwarring zörgt.