Menu Sluiten

22 oktober 2022, boekprizzentatie: Op Struun

Zoaterdag 22 oktober om 11.00 uur wordt tiedens de ‘Boek-Druk_Beurs’ ien de MuseumDrukkerij ien Grootegast et tweede boekje uut de serie ‘Ik Proat Plat’ prizzenteerd. Ien t boekje met de titel ‘Op Struun’ stoan 53 verhoaltjes, die eerder verschenen ien de wekelekse rubriek ien e Streekkrant. De mieste verhoalen vertellen over n biezunder plak ien t Westerkwartier. Noa lezing van t verhoal kin zelf eefkes kieken, ien t boekje zit noamelek n kleine routekoart. Verder stoan der dierengedichten van Reinder W. Hiemstra en mooie (sums olle) foto’s ien.

t Boekje kost €15,- (ien e winkel) en is n goed idee veur Sunterkloas en de Kerstman.

Reserveer vast n plekje veur de prizzentoatie en stuur een mail noar: info@mienwesterkwartier.nl.

n Boekje bestellen kin deur overmoaken van €19.- (incl. portokosten) noar NL18RABO0132042339 t.n.v. Stichting Mien Westerkwartier o.v..v. noam en adres.