Menu Sluiten

Bereziek – Geert Zijlstra

Berend scharrelt wat deur de koamer. Hij voelt zich kloten, want hij zit nou vier week binnen. Hoesten, pien op de borst, benauwd, …. krekt Corona. Laddereg kikt er noar et nijs met dizze keer uutgebreid aandacht veur schoelkiender, die een speurtocht doen ‘beren zoeken’. Hopeloos toch!

Hoe aans was zien gevoel vier moand leden toen er Hettie ontmoet had op dunnerdagoavend ien de Groote Griet. Zij was doar met heur vriendinnen van studentenhuus ‘Cora van Mora’ en hij was op stap met zien voetbalkammeroaden. Noa een poar draankjes, was er zo mor een òfsproak veur et weekend kommen en het klikte. Veur et eerst ien zien leven kreeg Berend verkering en hij daansde op de moan van geluk.

Et werd alpmoal nog veul mooier toen Hetty vertelde over carnaval en dat hij dat bij heur ien Breda vieren mos. Niet dat Berend zo’n feestbeest was, mor de ski-vakantie met zien voetbalteam was hem veureg joar ok dik metvallen.  Dus was het carnaval-oaventuur aangoan.

Hij was ien zien Golf sprongen, noar Opende reden en twee Panda-pakken huurd, ok één veur Hetty.  Eenmoal aankommen ien Breda liet er tröts zien pakken zien. Mor dat viel òf. Hetty had besloten om met heur twee vriendinnen as K3 te goan en dus sjokte de Panda achter drie frisse wichter, met een zaachte G, aan noar de feestzoal.

Mor één keer ien de zoal kreeg Berend de smoak goed te pakken en Kathleen, Karen en Kristen, of wadden et Kim, Kylie en Kate, slikken op hem om, dat het een lieve lust was. As MamaSé, Handjes Draaien of Kusjesdag laangs kwam, dan was et hek echt van de dam en werd de meute stoapelgek, met Berend veurop. En wij altied mor denken dat Panda’s lui ien de hoek zitten te herkauwen.

Vier doagen laang feest, liters bier, hossen ien de polonaise en K3 riep ien koor:

‘Niet gjek veur en Groninger’.

Toen Berend terug ree noar et Hoge Noorden vuulde er zich niet al te fris. Wat wil je ok noa zo’n weekend. Hij had uut veurzörg nog een extra vrije dag nommen, mor toen er woensdag toch noar zien waark ien de sportschoel ging, bleef er muude en snottereg. Dunnerdag de boas beld en zich  ziek meld en toen ging et van kwoad tot aarger. Ok zunner test had zien huusarts et al deur. Corona, ien huus blieven! K3 lag ok al op de bank ien Breda!

Nou zit er al een mooi schoftje binnen en de eerste twee weken von er dat niet eens zo slim. Hij was zo ziek as een hond en lag meestieds op et nust. Dizze week werd et algedureg beter en hij nou lopt er zich zelfs al te vervelen. Noar et waark huuft er niet, want de sportschoel is dicht. Noar het cafetaria ken er niet, ok sloten en omdat elkeneen wiet wat er met Berend loos is, mijden ze hem as de pest.

Hij druk de tillevisie uut, drinkt zien kovvie op en lopt noar de kast. Hij hoalt et pandapak uut de hoes van Eringa, trekt et aan, schuuft de geroaniums uut zied en gijt mooi ien de vensterbaank zitten. As er een pooske zitten het en zich net bedocht het dat er een bordje ‘Panda zoekt Knuffel’ veur zien roam zetten moet, stopt een klein geel Aygootje veur de deur. Hettie stapt uut, zwaait noar de panda  en begunt drekst te zingen ‘Wie heb ik aan de lijn, hallo, hallo!’.  Berend is ien 1 klap beter!

Geert Zijlstra