Menu Sluiten

Beijing – Piet de Vries

Guster binnen ien Beijing de olympische winterspeulen begonnen. De sporters binnen aankommen ien China en we kriegen geliek bizarre verhoalen te heuren. Dizze speulen zollen totoal anders weden dan, dat we wend binnen. De sporters  zitten zogezegd ien n bubbel, ze kriegen van t hiele China en Beijing niks te zien. En dat is hartstikke schanne. Want het is n biezundere wereld doar. Doar kin ik over metproaten. Om te begunnen ben ik gek op de Olympische winterspeulen. Dat komt omdat ik altied scheuveld heb en n barg aan lanhlaufen doan heb en ik goa al derteg joar noar Oostenriek te skiën.

Mor doar wil het nou niet over hemmen. Nee, t gijt mij om Beijing. Doar heb ik hiele specioale herinnerings aan. Ik was doar ien november 2004 soamen met YanPing uut Stad en met mien vrouw. We hadden een gecombineerde zoakenreis met n vekaanzie. Ik was al es eerder ien China west. Mor dan was t altied van t ene bedrief noar t aandere en voak gien tied om rond te kieken. Mor nou trokken we doar meer tied veur uut.

Vanuut Hong Kong met zien gigantische neonrecloames reisende we met de hogesnelheidstrein via Shenzen noar Beijing. As je nog nooit ien zo’n stad west binnen dan kin je je doar niks bij veurstellen. Ien 2004 wadden der al meer dan 20 miljoen ienwoners, dat is n hiel wat meer dan ien hiel Nederland. Onze grote steden zoas Rötterdam en Den Hoag binnen dörpkes vergeleken met doar.

As ze ien China verlet hemmen van n grote deurgangsweg en der is gien ruumte, dan moaken ze ruumte. Zo besluten ze gewoon om n weg aan te leggen tien meter boven een aandere weg. Op grote betonpoalen de hoogte ien. En dat zo’n weg dan toevalleg veur de roamen van wat flats langslopt, dan is dat jammer veur de mensen die ien die flat wonen. De weg gijt veur.

We hadden n poar dingen op t programma stoan woar we sowieso hin wollen. Dat was natuurlek de Chinese muur die n endje boven Beijing langslopt. Iendrukwekkend en niet veur te stellen hoe men dat ooit bouwd het. t Kronkelt boven deur t gebergte hin. Meer as 8000 kilometer laank. t Tweede was de verboden stad. Dat binnen de olle paleizen van de Chinese keizers uut de Ming en Qing dynastie. Yan Ping vertelde ons door van alles over. Deur die  hiele stad lopt een rechte lien, goed zichtboar ien e stroat. De keizers hadden, as ze op de troon zaten die lien recht onder de kont deur, zodat ze zeggen konden dat alles rechts van ze en links van ze, van heur was. Starker nog, ien e bergen achter de stad stoan de grote grafgebouwen woar die mannen begroaven leggen. En ok doar leit de overledene precies op die lien, zodat ze noa hun dood rechts en links nog overzien kinnen.

Mao Ze Dong, de grote stichter van de Volksrepubliek China leit begroaven ien t mausoleum dat op het plein van de Hemelse vrede stijt. En ok hij het die lien recht onder zien ruggegroat deurlopen. Want je kinnen wel van t volk weden, je binnen toch net zo belangriek as die keizers.

Dat plein van de hemelse vrede, dat was ok n plak woar ik hin wol. t Enege woar ik et van kende was die verschrikkeleke slag die toebrocht is aan de Chinese studenten die demonstrerende op et plein en woarbij der honderden omkommen binnen. Nog altied zie ik die tanks veur mij. En op et moment dat ik doar liep, ik, Piet uut Tolbert en docht aan de demonstratie van 1989 en aal die vermoorde studenten, ging mien telefoon. Alfred uut Bedum aan de lijn. Alfred van t Thuusfront, hij warkte bij ons. Het was 2 november 2004. “Ze hemmen Theo van Gogh doodschoten ien Amsterdam”.

Dizze herinnering aan Beijing wil ik met jim delen. Moord en doodslag en n plein van de Hemelse vrede. Hoe bizar wil je t hemmen. Loaten we mor wat scheuveln, dat is beter.