Menu Sluiten

Ales gaait veurbie – Nane van der Molen

Iesboan staait onder wotter. Vanoet Noordwest waait wiend kold as rout over aanders zo kaalm liggend wotter ien daipte van òfgroaven wier. Wied der boven, groots, aiwenolle Donoatuskerk.
Dikke golven mor gain ies.
k Fraksel tegen störm ien bie drij koale Italioanse popelieren laans dij lewaaierg stìnnen en kreunen.

Anneke woarschaauwde mie nog zo: ‘Kiek mor oet, t is code rood hur!’
Boeten dörp pebaaier k ien rechte lien te lopen mor k wor haitied op zied bloazen deur der om heer goande westerstörm. k Heur bloots ballern en bandiezen van wiend deur rieg bomen.
Deur wiendvloagen mout k aalgedureg noar rechts oetstappen om evenwicht te holden.
Sums schrik k van n achteropkommende auto, dij al stoef noast mie riedt eer k ter op verdocht bin. Geluudloos riedt dij mie veurbie. Noa n poar honderd meter goa k rechtsòf Lutjeriep op en krieg wiend volop ien rug. Evenkes biekommen. Mor nou is t ook nog oetkieken.
Zunder dat k t zulf wil, mout k òf en tou runnen, zo haard knovvelt wiend mie veuroet.

Aan ain kaant van t wegje n sloot boordevol wotter. Grote golven droaven mit mie mit. Op slootswaal liggen toutamtaaierde bulten raait . Dooie raaitstengels mit broene plumen floddern hinterdetwinter ale kanten oet. Wiend dwingt mie wieder bie n poar olle boereploatsen laans. Aiwenlaang hebben zai der stoan, generoatzies boeren hebben hier wonen doan en waarkt. Gebaauwen stoan der nog  mor bewoners hebben t nait red, binnen aarm worden of vervoaren.
Grote schuren binnen veraanderd ien opslagploatsen van n aannemer, n holthandel of n zoagerij. Veurhoezen binnen versloerd, toenen liggen der slodderg bie. Grootshaid is verblaikt. Vergoane glorie op plattelaand. Zel t nog slimmer worden nou dat ter iengriepende plannen moakt worden om oetsteut van stikstof omdeel te kriegen? Code rood veur boeren?

k Loop Boakepad op en dwaars deur  t laand richten hoge vlampiep van stillegde gaswinlokoatzie. Hier al joarenlaang gain gasvlam meer dij haile kontrainen snaachts oranje kleurde. Gaswinnen lopt op leste bainen. Ontstoane eerbevensperblemen zörgen veur n hail aander code rood.
Ien onze femilie is der ook sproake west van n code rood. Klaaindochter testte n dag noadat zai bie ons op veziede was positief. Besmet roakt op schoul. Wie hebben ons mor even òfzunderd van rest van wereld. Doar worden aal meer lu besmet mit keronò, nou weer mit n nije variant. Zaikenhoezen pulen oet. Meschain gaait t eerdoags wel op code swaart aan!

Ien tied loop k op Kapsloan dij mie weerom bringt noar dörp. Mout pal tegen wiend ien. k Haang veurover, sums kom k gain ains veuroet. Sums nou en din mout k zulfs n stap achteroet doun. Tree veur tree overwin k elementen en roak op t lest ien schoel van dörp.
Ook al kwam k onderwegens n poar moal code rood tegen, k heb aal n haile schiere tocht moakt.

Nane van der Molen (dec 2021, n Specioale kerstgroet vanof t Hogeland, veur de lezers van Mien Westerkwartier)