Menu Sluiten

Spoor Grunnen-Drachten – Melle Hylkema

Stadse proat, verwaaid.
Westwoarts, wilde stoom
griest stienkoolwolken
Brengt daansers op e Leek,
onrust op vaste tieden.

In griene draak
walget dieseldampen
Drachtster tram, it skearbislach
snijt jongeswrâld trochmidden.

Tangele iesder,
hout dat dwaslijt,
iivich litteken.

Doar loater, spotsk,
et wandelvolk
grenzen fluitend nimt

Melle Hylkema