Menu Sluiten

Priesuutlangen Pervinzioale Schriefwedstried 2017

Op vrijdagoavend 21 april wer ien e Stadsarchieven van Grunning t Priesuutlangen hollen van e 21ste Pervinzioale Schriefwedstried. Der was veul animo dit joar om met te doen: de goed honderd aanwezegen haren met n ander een mooie oogst aan eigen wark ien t Grunnegs ienstuurd: 46 gedichten veur e categerie 13+, en bij de groep 18+ moar liefst 83 gedichten en 43 verhoalen.
Uuteindelek kwammen  der de volgende winnoars uut: Alex Blok bij de jeugd, Trijnco Pelgrim bij de verhoalen 18+ en de eerste pries bij de gedichten 18+ wer diskeer wonnen deur n schriever die ook slim verbonden is met t Westerketier, noamelek Reinder Willem Hiemstra met t gedicht Boudel, een aangriepend poëtische verwarking van de ellende van de bevens ien e Grunneger eerde.

De jury die beston uut bibliothecaris Douwe van der Bijl, schriefster Fieke Gosselaar en Westerketierder schriever Bert Weggemans, har der een flinke put wark aan. Der was dit joar een grode verscheidenheid aan onderwarpen, zoals eerdbevensellende, schoonheid van e Grunneger natuur, liefdesperikelen, moar ook poletiek en t gruiende probleem van dementie: aal meer minsken zakken langzoamerhaand weg ien e mist van t vergeten: een groot verdriet e genen die dizze minksen zo noa stoan.
De jury het alles blind noakeken, dus zunder dat e noamen van e schrievers bekend waren, dus toen uuteindelek Jan Groenbroek, de organisator van de Schriefwedstried, de noamen bekend moek, was het hiel bezunder om te zien dat een van onze Westerktierder schievers de eerste pries wonnen har. Reinder Willem het ook ja zien sporen ien t Westerketiers meer as roemschoots verdiend, met zien dichtbundels en zölfs de uutgoave van zien wark op cd.
 
De uutlangen wer muizikoal umliest deur Lienen aan Locht, trio bestoande uut Maaike Roelofs, Martha Roelofs (wortels ien Noord Nederland) en Zeeuwsvlaming Adrie Oosterling. Prachtege Grunneger liedjes schreven deur e pabbe van e beide wichter, en zongen deur Martha en Maaike, op accordeon begeleid deur Adrie Oosterling. De winnoars kregen allemoal een geschenkbon met n dik bos bloemen – t was allemoal dik ien order!
n Hiel gezellege oavend ien t Stadsarchief.