Menu Sluiten

Eagles – Piet de Vries

Hai toch, vanneweek kwam ik er echt achter dat ik  olle kirrel ant worden ben. Ok al kin ik mij nuver redden met de computer en met mien android tillefoon, zolaank as t spul goed iensteld is en der gien malle fratsen bennen, dan red ik mij der prima met. En ok de moderne auto’s met navigoatsieapperatuur en zo, ik kin der best met uut de voeten. Mor doar zit het probleem dan ok niet. Dat je ienenent tot het ienzicht kommen dat je vastroest bennen ien olle denkbeelden enzo, doar zit het meer.

Ien je warkboare verleden hadden je best succes. Je dochten zoaken uut en volgden bepoalde patronen en dat warkte goed. Dus denk je nog aldeur dat het op die manier het beste is. Dat is noatuurlek niet zo. Alles verandert, nee, loat ik het zo zeggen, alles ontwikkelt zich. Ik wiet nog dat ik mien eerste computer kocht ien 1992. Da’s 28 joar leden. Toen kon ik teminste de fakturen uutprinten, dat leek veur de klanten veul professioneler en beter. Doarveur schreef ik ze nog gewoon met de hand. En ik had gien enkele ambitie om verder wat met zo’n apperoat te doen, het zol mien tied wel uutzitten. Tien joar loater moakte ik complete presentoaties met zo’n ding.
Nou terug noar woar het mij ien dit proatje om gijt. Buten mien wark om ben ik ok nogal voak aan het besturen west. Ien Tolbert met de Handelsvereneging, met het realiseren van de CoazemierBoerderij en dat soort zoaken. Mor doaarnoast ben ik ok zeuven joar laank veurzitter west van het zoalvoetbalbolwark van Noord Nederland, de Leekster Eagles. Ik ben gek van dat spelletje, vien het zulfs mooier dan het veldvoetbal, allend heb ik er niet echt verstand van. Nou huuft dat ok niet, as de organisoatie van zo’n club goed stijt dan bennen der genog deskundegen die dat allemoal wel wieten. De technische staf zogezeid.
Ooit, toen ik aantrad as veurzitter, zat er n dip bij de club. De bussenisclub was ploft omdat de sponsoren meer ienvloed hemmen wollen op het geheel en dat wol het bestuur weer niet. Moeilijk, moeilijk. We hemmen probeerd om dat allemoal te omzeilen en om de zoak weer op de rails te kriegen. De ploeg had joaren metdroaid ien de top van Nederland, had zulfs ienternationoal metdoan, dus wel kon je wat moaken. Toch, zulfs met n bestuur woarien 3 doctorandussen zatten, lukte het niet. De eagles zakten terug noar de eerste divisie. As supporter ben ik de club trouw bleven, alle thuuswedstrieden ben ik er.
En nou bennen de mannen met hard warken toch terug op het hoogste niveau, de eredivisie. En het bestuur beschikt over n poar jonge honden die alles n hiel aander gezicht geven. Alles wordt digitoal regeld, aangepaste zitploatsen i.v.m. Coronaregels, entreeekoarten, seizoenkoarten, via de site Leekstereagles.nl is alles te vienden. Supporters worden bij de iengang scand en zo kin der niks fout goan. Optimoale professionalisering van het geheel . En toen ik dat heurde kwam ik er achter dat ik dus n olle zak ant worden ben. Zukswat had ik ja nooit bedocht. Mor nou, met dizze mannen wordt het echt aanpakt. Hier wil de Noordeleke voetballende jeugd weer bie heuren. Der stijt n topploeg op het veld. Dus goa ik het kommende seizoen weer met hiel veul plezier noar het sportcentrum Leek woar de Eagles weer hoog vliegen goan. Westerkwartier ien optima forma!