Menu Sluiten

Bestuurswissel: Briefke aan Jan

Moi Jan,

Biezunder om dij nou n briefke te sturen. Een dik joar leden schreef ik nog regelmoateg ien e Vannijs as wetholder cultuur en nou mag ik de veurzittershoamer van dij overnimmen. Dat doe ik met plezier. Ik heb ien die periode ervoaren, hoe belangriek onze streektoal is ien t contact met mekoar. As je dezelfde toal spreken dan begriep je mekoar ok beter en sneller. Binnen Mien Westerkartier komt toal en Westerkwartierse cultuur mooi bijnander en dat is woarom ik me hier groag veur ienzet.

Doe nimst òfscheid as veurzitter mor gelukkeg niet as bestuurslid. Doe bist beschikboar veur de webstee en as nijbakken stemacteur goan we denk ik dien stem nog regelmoateg heuren. Bedankt veur dien tied as veurzitter en tot de volgende bestuursvergoadering.

Groet,

Hielke