vannijs kop

Vannijs : November 2022 Nr 06

Et tweede boekje uut e serie Ik proat Plat "Op struun" is uutkommen en uutreikt aan wetholder Schollema. Et leit veur € 15,- ien e boekhandel (Schoelier - Zuudhörn, Hoekstra - Gruupskerk, Bruna - Leek, Daan Nijman - Roden en Primera - Moarum) en de reacties binnen goed.
Verder is t Westerkwartiers host wekeleks te heuren op Noord en links en rechts binnen vertellers actief ien dörpshuzen, boekprizzentatie's en andere gelegenheden. De rubriek 'Van de wetholder' ien dizze Vannijs is nog blanco, mor der wordt aan waarkt.

IJje aans verteld is weer twee keer vertoond ien et Barontheater, mor buten et Westerkwartier is der ok aandacht veur dizze biezundere streekgenoot. Ik zat me te bedenken: 'Hoe zol IJje ien dizze tied leefd hemmen?' Hij had niks op met et gezag, terwiel wij ien n tied leven woar de overheid zich gelden let. Zol dat opstandige echt ien e Westerkwartierders zitten, zoas et ien de veurstelling verteld wordt? Kiek ik noar alle vlaggen die op e kop hangen, dan kin dat best es n beetje kloppen.


Veul plezier met dizze Vannijs

Jan Hut (Veurzitter)

22 oktober 2022, Prizzentatie Op Struun

Op zoaterdag 22 oktober werd tiedens de 'Boek-Druk_Beurs' ien de MuseumDrukkerij ien Grodegast et tweede boekje uut de serie 'Ik Proat Plat' prizzenteerd. Ruum 40 minsen wadden noar Grodegast kommen om dit met te moaken. Geert Zijlstra gaf et eerste exemploar aan e nije wetholder Bé Schollema, die dudelek aangaf liefde veur de streektoal te hemmen. Reinder Willem Hiemstra, Piet …

Meer lezen
22 oktober 2022, Prizzentatie Op Struun

12/11 Verhoalen van e zee, ien Zoltkamp

Ien e winterperiode goan de vertellers van Kom op Verhoal één keer ien e moand noar Zoltkamp om te vertellen ien en om et Visserijmuseum. Op 12 november trappen we of met 'Verhoalen van de Zee'. Henk Wierenga, Hennie van der Laan en Geert Zijlstra vermoaken et publiek met verhoalen en verskes. Kiek veur meer nijs op: https://www.visserijmuseum.com/activiteit/verhoalen-van-de-zee/

Meer lezen
12/11 Verhoalen van e zee, ien Zoltkamp

IJje kwam, zag en overwon ien et Barontheater

Op 29 en 30 oktober trad Kom op Verhoal weer met de veurstelling 'IJje aans verteld' op ien et Barontheater ien Opende. Beide keren was de zol noagenoeg uutverkocht en genoot et publiek zichtboar van dizze nije frisse uutvoering. De muziek van Jannie Seinstra gaf een andere impuls en de nije vertellers Gezinus Lambers, Antje van Bruggen, Rensina Dijkhuizen en …

Meer lezen
IJje kwam, zag en overwon ien et Barontheater

Toaltied - Van zummertied noar Wintertied - Tonko Ufkes

Op 30 oktober ging de klok van zummertied noar wintertied en wij zitten nou ien t noajoar of ien de haarst. t Bennen drie hiel biezundere woorden: ‘zummer’, ‘haarst’ en ‘winter’ en dat vernemmen we eerst goed as we op reis goan. Wel deur Europa op reis gijt van t noordoosten noar t westen komt onderweegs host t zulfde woord …

Meer lezen
Toaltied - Van zummertied noar Wintertied - Tonko Ufkes

Haarstblad - Alie de Vries (2022)

Een haarstblad
hiel uut Rötterdam
vloog met n rötgang noar Den Ham

Van Den Ham noar Nijbert toe
want doar stijt
heur olle moe

Et weerzien
zörgt veur reuring
bij et huus van stien

t Was altied n grote klier
dat rooie ding
wat moet ze hier

Noa al die Stadse joaren
komt ze hier te composteren
tussen ons mos en vogelveren.

t Haarstblad trekt et heur niet aan
let heur valen en zucht;
alles beter dan de Lijnbaan!


42Iwemabeuk_piet

Verder kieken ....

Der is vanzelf veul meer te lezen en te kieken over de streektoal van Grunnen en ver doarbuten.
Nim es n kiekje op één van dizze websites:

Visserijmuseum Zoutkamp

Agendatips In het Westerkwartier

Woordwaark Grunneger Woordenboeken
koeien_vannijs

Foto: Omke Oudeman

Colofon:
Vannijs is de nijsbrief van Stichting Mien Westerkwartier

Redactie:
Jan Hut
Alie de Vries
Geert Zijlstra


Vannijs wordt regelmatig verzonden aan de abonnees. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u de knoppen voor het aan- en afmelden als abonnee.
Stuur de Vannijs door aan uw vrienden of kennissen, die interesse hebben voor het Westerkwartiers. Iets bij te dragen, graag mailen naar info@mienwesterkwartier.nl
Mientje_PP_2022_06
facebook twitter 
Email Marketing Powered by MailPoet