vannijs kop

Vannijs: Jannewoarie 2024 Nr 1

Beste minsen,


De eerste Vannijs van dit joar en er is al weer volop nijs vanuut Mien Westerkwartier. De joarplanning lopt dan ok al mooi vol. We begonnen dit joar met onze nij-joarsverziede op 12 jannewoarie ien t Heirhuys ien Visvliet. Noast alle gezellegheid en lekkere hapkes hemmen we òfscheid nommen van ons bestuurslid van t eerste uur, Geert Zijlstra. Vanòf dag één het Geert ien t bestuur zeten en het er ik wiet niet hoeveul veur mien Westerkwartier doan. Vanòf dizze ploats nogmoals stief bedankt veur alles wastoe doan hest! We hopen dat dien creativiteit nog joaren beschikboar blift veur de stichting. Dat is al begonnen met de kroegkwis van Mien Westerkwartier woar wij tiedens de nij-joarsverziede al van genoten hemmen. Dus willen jim ok es een leuke oavend hemmen en ok nog wat leren van ons Westerkwartier, dan is de kroegkwis een leuke manier. Nim gerust contact op met Mien Westerkwartier as jim de kwis speulen willen.
De vertellers van Kom op verhoal binnen ok al weer op pad west en warken ondertussen aan een nije veurstelling die ien september presenteerd wordt. Op 9 feberwoarie presenteerde Willem Tjebbe Oostenbrink zien nije bundel “Uutkomst”. t Eerste exemploar werd aanboden aan Mien Westerkwartier. As nije veurzitter val je dan wel met de neus ien e butter.

Veul leesplezier wenst.

Hielke Westra (Veurzitter)

Bedankt Geert!

Op e nij-joarsverziede nammen we òfscheid van Geert. De dag doarnoa stuurde hij t onderstoande bericht wat we hier ok groag delen.

Moi,

Guster heb ik op onze Nij-joarsverziede òfscheid nommen as bestuurslid van Mien Westerkwartier. Eind 2006 borrelden bij Niels Meijer en mij wat ideeetjes op om t Westerkwartiers wat ien e schienwaarpers te zetten. Drie moand loater was de …

Meer lezen
Bedankt Geert!

Willem Tjebbe Oostenbrink presenteert zien neije bundel “ Uutkomst”.

Op vrijdag 9 februoari werd bij de uutgeverij “Huus van de taol” ien Beilen de nije bundel “ Uutkomst” van onze dichter Willem Tjebbe Oostenbrink presenteerd. Uutkomst is de daarde bundel van dizze dichter (won tot twee keer toe de Duutse Borsla-pries veur Nedersaksische literatuur) met Grunneger poezie uut et Westerkwartier. Zelf schrift er over dizze bundel: “ t …

Meer lezen
Willem Tjebbe Oostenbrink presenteert zien neije bundel “ Uutkomst”.

Toaltied: n Wegje noar Frieslaand Tonko Ufkes

n Woord ien n streektoal verschoeft / verschuuft / verschoft / verschuft laangzoam van oost noar west en van noord noar zuud. Zuks is duudlek te zien laangs n grens; ien ons toal is te heuren dat we niet noast Duutslaand leggen mor noast Frieslaand. t Bekendste veurbeeld is t woordje ‘jim’ . Ien Frieslaand wordt t bruukt, wij ien t Westerketier bruken …

Meer lezen
Toaltied: n Wegje noar Frieslaand Tonko Ufkes

Evenbeeld- Willem Tjebbe Oostenbrink


t Vergezicht da'k dij ien dizze ruumte bied,
hestoe betekenis geven.
Laand en wotter hemmen dij vörmd
gliek ik deur woord en beeld vörmd ben.
Gien mins het t leste woord,
hier heerst enkeld de stilte
die deurbroken wordt.
Doe kenst hier noaloaten
watstoe altied bij dij hest
en altied deest.
Loat dien gedachten stromen
as t wotter om ons toe,
ver veurbij de zee.

Meer lezen

Project “Westerkwartiers veur elkeneen” is er deur.

De subsidieaanvroag veur t project “Westerkwartiers veur elkeneen” is deur de Gemeente Westerkwartier verstrekt aan Stichting Mien Westerkwartier/Kom op Verhoal. Met de subsidie van € 3.000,-- wil men de streektoal in t Westerkwartier promoten op BSO’s, kienderdagverblieven en basisscholen. De gemeente omaarmt dit project, omdat zij vienden dat dit initiatief past binnen de uutgangspunten van hun cultuurbeleid en cultuurvisie. Initiatiefnemers Jan Hut, Hennie …

Meer lezen
Project “Westerkwartiers veur elkeneen” is deur.
koeien_vannijs

Foto: Omke Oudeman

Colofon:
Vannijs is de nijsbrief van Stichting Mien Westerkwartier

Redactie:
Jan Hut
Alie de VriesVannijs wordt regelmatig verzonden aan de abonnees. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u de knoppen voor het aan- en afmelden als abonnee.
Stuur de Vannijs door aan uw vrienden of kennissen, die interesse hebben voor het Westerkwartiers. Iets bij te dragen, graag mailen naar info@mienwesterkwartier.nl
Der is vanzelf veul meer te lezen en te kieken over de streektoal van Grunnen en ver doarbuten.
Nim es n kiekje op één van dizze websites:

Tiedschrift Kreuze

Agendatips In het Westerkwartier

Woordwaark Grunneger Woordenboeken
facebook twitter 
Email Marketing Powered by MailPoet