vannijs kop

Vannijs : Meert 2021 Nr 3

Meertmoand Streektoalmoand

t Is allemoal mor niks. Veul thuus achter de computer. En elke keer is t weer schrikken mien eigen kop te zien. Gelukkeg gebeurt er nog wel wat bij Mien Westerkwartier. Zo hadden we lest de eerste keer 'Ik Proat Plat' digitoal. De uutdoaging, een gedicht te schrieven over het plak woar je wonen of woar je van holden. Ik ben benijd wat er zoal binnen komt, ik heb al wel wat juweeltjes zien. Zulf ben ik niet zo'n dichter. Mor ken n mooi gedicht wel waarderen. t Wordt vast n mooi boekje met al die gedichten en verhoalen.


Jan Hut (Veurzitter)

Wekeleks stijt ‘Ik Proat Plat’ met n verhoaltje ien et Westerkwartiers ien e Streekkrant. We willen groag n boekje uutgeven met die stukjes en doar wat oardegs aan toevoegen. Doarom aan jim et verzoek om ien 'Meertmoand Streektoalmoand' een ode aan je favoriete plak van et Westerkwartier te schrieven. Moak een kört gedicht van maximoal 16 regels. Liefst ien et …

Meer lezen

DOE MET: Dichtbij, te plak: ode aan dien dörp

Dichtbij, mien plak: ode aan dien dörp
Een vrome Petrus uut Pieterziel,
die te voak veur Bachus op de knijen viel
kreeg congé van zien abt
is toen snel op zien ezel stapt
op zoek noar n streek die beter paste bij zien stiel!

Promo "Dichtbij, te plak"

Eelke Solle uut Lutjegast brengt een Ode aan zien favoriete plak. Woar zil dat toch weeden?
Klik deur en luuster mor eefkes noar zien gedicht.

Denkstoe dat kin ik ok! Schrief dan veur 1 april (gien grappen) een ode aan dien favoriete plek ien et Westerkwartier en stuur dat noar info@mienwesterkwartier.nl!

Meer lezen
Promo "Dichtbij, te plak"

Dag van de Grunneger Toal: Moi Forum! Veur Mekoar

Deur de coronabeperkings ken de Dag van de Grunneger toal ok dit joar niet ien fysieke vörm deurgoan. Centrum Groninger Taal & Cultuur slagt doarom opnij de handen ienmekoar met Forum Groningen en komt op zotterdagoavend 20 meert met de tweede editie Moi Forum! Veur Mekoar. Het programma wordt om 20.00 uur uutgezonden via Podium TV (Ziggo kanaal 35, Kabelnoord kanaal …

Meer lezen
Dag van de Grunneger Toal: Moi Forum! Veur Mekoar

Van de Wetholder : Meertmoand - Streektoalmoand

Meertmoand streektoalmoand en de cultuurvisie. Meert is al n flink end op streek en is ien mien alledoagse wark ok echt n streektoalmoand aan t worden. Het twittern ien t Westerkwartiers blieft niet onzichtboar en leidt meestal tot leuke reacties. En doarnoast ben ik bliede dat ik zo nou en den corrigeerd  wordt. Zo wiet ik ienmiddels dat  t “ik …

Meer lezen
Van de wetholder 4

Ik proat plat, dust met? Digitoal deel 2

Met mekoar on-line Westerkwartiers proaten. De eerste keer was t op zundagmiddag en n perbeersel. We hadden wat muite om op gang te kommen, want niet elk één waarkt doageleks met Teams. Toch kwam et almoal goed en was er animo veur n vervolg.

Veur iedereen die groag luustert, groag wat kwiet wil, komt er weer n uurtje. Elkeneen ken met doen en et moakt niet uut ofdast stevels of leersens dragst of stuut of stoet etst. 25 meert om 19.30 bist digitoal welkom via dizze link
Afbeelding1

Vilt, veren, vogel - Lucie Pakes

Vilten Vogel
As ik eefkes bloas
en over dien vilten
vleugels striek,
voel ik n trilling,
ruustern veerkes
zaacht onner
mien hannen
Zelf een mooi gedicht schreven, stuur em dan noar info@mienwesterkwartier.nl

Lees hier meer

Toaltied: De kapper ien de Onlanden - Tonko Ufkes

Vremdgoan mag vanzulf niet, mor sums is t zo biezunder dat t host wel moet: dus gijt t vandoag stiekem over Drenthe en niet over t Westerketier! Op 22 feberwoarie kwam n vel met tien postzegels uut en op elke zegel stijt n dier of plant die heurt bij t wottergebied De Onlanden. En al lijt dat natuurgebied stief tegen …

Meer lezen

Verder kieken ....

Der is vanzelf veul meer te lezen en te kieken over de streektoal van Grunnen en ver doarbuten.

Nem es een kiekje op één van dizze websites:

Woordwaark, project rond Grunnger toal

Zakwoordenboek en Spellingsregels

Dag van de Grunneger Toal
koeien_vannijs

Foto: Omke Oudeman

Colofon:
Vannijs is de nijsbrief van Stichting Mien Westerkwartier

Redactie:
Willy Bultje
Alie de Vries
Geert Zijlstra


Vannijs wordt regelmatig verzonden aan de abonnees. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u de knoppen voor het aan- en afmelden als abonnee.
Stuur de Vannijs door aan uw vrienden of kennissen, die interesse hebben voor het Westerkwartiers. Iets bij te dragen, graag mailen naar info@mienwesterkwartier.nl
Dia1
facebook twitter