vannijs kop

Vannijs : Juni 2021 Nr 5

Uut coma

De Pinksterdoagen bennen achter de rug en t was slim rusteg dit joar. Gien Pinkstermaart, gien vlaggetjesdag ien Zoltkamp, gien hoan ien e mast op Schiermonnikoog. Veul van e joarlekse zoaken binnen uutsteld en t liekt er op dat et ok wel es op ofstellen uutdraaien kin. Mien Westerkwartier komt wel van stal. De vertellers goan weer lös en met de eigen minsen kinnen ok de vekaansiegangers, die dizze zummer t mooie Westerkwartier aandoen, genieten van de prachtige streekverhoalen.
t Is te hopen dat alle aandere activiteiten een beetje uut coma roaken. Wij bennen al wakker want de Stichting Mien Westerkwartier is drok bezig met het moaken van n boekje met streekverhoalen die eerder ien e rubriek 'Ik proat plat' ien e Streekkrant stoan hemmen. Doarnoast bennen der regelmoateg verhoalen op de webstee ploatst. En nog wat nijs, der bennen n aantal waarkbloaden met uutleg over 't Westerkwartiers verschenen op onze Wesbstee. Meer over onze activiteiten ien dizze Vannijs. Veul leesplezier!

Jan Hut (Veurzitter)

2 Juli 2021: Vertelfestival Kornhorn

Op vrijdagoavend 2 juli 2021 hopen we de droad van et vertellen weer op te piken. Die oavend kommen we met 5-6 vertellers noar t Curringheveld ien Kornhörn en organiseren doar soamen met C&Hek een mooi vertelfestival. Je lopen ien kleine groepkes, volledig Corona-proof, van verteller noar verteller en ontdekken de natuur van et Curringheveld. De aanvang is om 20:30 …

Meer lezen
2 Juli 2021:  Vertelfestival Kornhorn

29 april 2021: Nije Bundel Tonko Ufkes

Op dunderdag 29 april 2021 is de nije verhoalenbundel van Tonko Ufkes: ‘De weg dreumen’ uutkommen. De prizzentoatie was ien e Cultuurkoepel achter Coendersborg ien Nuus. t Is al weer zien vierde verhoalenbundel en de tweede die uutkomt bij 'Het Drentse Boek'. Ien 'De weg dreumen' stoan zo’n 40 körte en lange verhoalen en achterop t kaft stijt doarover: “ien sobere …

Meer lezen
29 april 2021:  Nije Bundel Tonko Ufkes

Waarkbloaden: Schrieven ien t Westerkwartiers - Nummer 4 is kloar

Wij willen groag het schrieven ien t Westerkwartiers bevordern. Want 'wel schrift die blift'! Net as veur et Nederlands bennen der ok regels veur de Grunneger toal en dus ok veur t Westerkwartiers. Die regels moaken het makkeleker veur de schiever en veural ok veur de lezer. We hemmen een aantal waarkbloaden soamensteld woarop n poar handege tips stoan. Bij …

Meer lezen

Van de wetholder - Ruumte

t Liekt er op dat we weer wat meer ruumte kriegen om der op uut te goan. t Aantal besmettings nimt of en de versoepelingen nimmen toe en meer en meer mensen hemmen de prik had. Sinds vandoag kinnen we weer vanof zes uur smörgens op t terras zitten en bennen de bibliotheken weer open. Ik ben n redelek gezagsgetrouw …

Meer lezen
Van de wetholder - Ruumte

Ik proat plat, dust met? Digitoal deel 4

Met mekoar on-line Westerkwartiers proaten. De eerste keer was t op zundagmiddag en n perbeersel. We hadden wat muite om op gang te kommen, want niet elkeneen waarkt doageleks met Teams. Toch kwam et almoal goed en was er animo veur n vervolg.

Veur iedereen die groag luustert of wat kwiet wil, komt er weer n uurtje. Elkeneen ken metdoen en et moakt niet uut of je stevels of leersens droagen of stuut of stoet eten. 10 juni om 19.30 bin je digitoal welkom via dizze link
Afbeelding1

Gedicht - Wilgkracht - Myra Eeken Hermans

Wilgkracht

Wilgkracht
Vier wilgen op wacht
Eén tak is deur bliksem roakt
Veerkrachtig vierspan

Zelf een mooi gedicht schreven, stuur em dan noar info@mienwesterkwartier.nl

Lees hier meer

Verder kieken ....

Der is vanzelf veul meer te lezen en te kieken over de streektoal van Grunnen en ver doarbuten.

Nem es een kiekje op één van dizze websites:

Nijs uut e veurmoalege gemeente Zuudhörn

Zakwoordenboek en Spellingsregels

Verhoalen van de Tweede Wereldoorlog ien t Westerkwartier

Toaltied - Rond Pinkstermaarkt - Tonko Ufkes

Krektleden waas t Pinkstern en eileks heurt doar op Tweede Pinksterdag bij: Pinkstermaakt. Ien n verske van Ede Staal, van zien 1e ploat uut 1984, zingt hij over ‘Pinkstern’ en ok ien 2021 zeggen we t voak zo. . Pinkstermaarkt liekt n vervoegeng zo as we die veul meer hemmen; ien september is ien t dörp Roon de Roonermaarkt en …

Meer lezen
koeien_vannijs

Foto: Omke Oudeman

Colofon:
Vannijs is de nijsbrief van Stichting Mien Westerkwartier

Redactie:
Willy Bultje
Alie de Vries
Geert Zijlstra


Vannijs wordt regelmatig verzonden aan de abonnees. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u de knoppen voor het aan- en afmelden als abonnee.
Stuur de Vannijs door aan uw vrienden of kennissen, die interesse hebben voor het Westerkwartiers. Iets bij te dragen, graag mailen naar info@mienwesterkwartier.nl
Dia1
facebook twitter