vannijs kop

Vannijs : Febrewoarie 2021 Nr 2

Ondeugd!

Mamme had wat met ons te stellen. Niet dat we heul veul kattekwoad uut vratten, dat viel ok wel wat met mor toch had ze veul waark met vier kiender. En soamen met pabbe runde ze de kleine boerderij, dus waark genog. Ze bruukte voak het woord ondeugd. Hadden we n pukkel of steenpoest dan kwam dat deur ondeugd.

Ien dizze tied moe-we ons aan regels te holden. Allinneg snijballen met de eigen huusholding bennen de veurschriften. Tegeliekertied zigst de politie van Amsterdam snijbaltjen op de Dam. De oavendklok het ons wereldje nog wat kleiner moakt. We missen aandern die we sums hiel toevalleg tegenkwammen. t Ies en t scheuveln het veul goed doan, net asof we der even uut mochten. Ik maark dat steeds meer minsen regelmoateg soavends een blokje om lopen met de hond. Wij hemmen zulf gien hond, mor ik denk dat ik vanoavend toch mor wel n blokje om goa. Stiekum! Dat stukje ondeugd is er nog wel. En bij jim?


Jan Hut (Veurzitter)

Dichtbij, mien plak: ode aan dien dörp

Wekeleks stijt ‘Ik Proat Plat’ met n verhoaltje ien et Westerkwartiers ien e Streekkrant. We willen groag n boekje uutgeven met die stukjes en doar wat oardegs aan toevoegen. Doarom aan jim et verzoek om ien 'Meertmoand Streektoalmoand' een ode aan je favoriete plak van et Westerkwartier te schrieven. Moak een kört gedicht van maximoal 16 regels. Liefst ien et …

Meer lezen
Dichtbij, mien plak: ode aan dien dörp

Van de Wetholder : Cultuurvisie

“Breng de kiener op schoel nog wat cultuur bij
t is niet neudeg ons toaltje op te geven
dat Hooghollands is mor show
meer verpakking as kedo
en wie zien noam steit dr eigelijks op schreven?”

Een deel van t gedicht “Wie zien toal” van Are Meijer. Ik heb dit gedicht opnommen ien t veurwoord van e cultuurvisie van e gemeente Westerkwartier.
“Ienvesteren ien …

Meer lezen
Wethouder Hielke Westra 1

Ik proat plat: dust met?

Zundagmiddag, wat zal ik es doen? Ien Meertmoand Dialectmoand Westerketiers proaten natuurlek! Dat kin dit joar. Noteer 7 meert 15.00 uur ien de agenda. Klik hier om met te doen aan de digitoale bijeenkomst. Klik op de middelste balk "Continue on this browser". Bel mor even as t niet lukt 06-53235426

Wat is doar te beleven? Minsen van Mien Westerkwartier die je wat vertellen kinnen over het Westerkwartier, de streek, de toal. En nog mooier we hopen dat je zulf ok wat te vertellen hemmen. Dat mag ien t westeketiers mor huft niet. Jim bennen uutneudegd.
Afbeelding1

Zudemoa's land - Hielke Westra

zudemoasland


Joaren leden nog Zudemoas land.
Ienmiddels verworden tot nije natuur.
Stilte of t gekwedel van vogels op t vroege uur.
Graslaand of natuur, we zetten t noar eigen hand.

Aan n doodlopend padje veur elk n moment van rust.
Op slippers of stevels, voak even met e hond.
Favoriet plakje van Kor Dijkstra woar hij n sjekkje verslond.
De tied stijt er stil, veur elk even onbewust.

Een fort leek et, stoer, stoems en onneemboar.
Mor ien n brudsege nacht kregen vlammen heur te pakken.
Zinloze vernieling, zinloos geboar.

De Phoenix herrees en liet heur de knijen niet knakken.
Ien Cortenstoal kwam ze terug, nou as een groot geboar.
Al joaren genieten we der weer van wolken, wotter en takken.
Zelf een mooi gedicht schreven, stuur em dan noar info@mienwesterkwartier.nl

Lees hier meer

Verder kieken ....

Der is vanzelf veul meer te lezen en te kieken over de streektoal van Grunnen en ver doarbuten.

Nem es een kiekje op één van dizze websites:

Woordwaark, project rond Grunnger toal

Zakwoordenboek en Spellingsregels

Abel Tasman Kabiner Lutjegast

Toaltied: Scheuveln, scheuvellopen en scheuveljoagen - Tonko Ufkes

Bij winterweer heurt eileks snij en ies, ok al warren we t host vergeten. Noa n poar nachten vorst hiel t ies en konden we op scheuvels. En op scheuvels kinnen we scheuveln of scheuvellopen of zulfs scheuveljoagen. Ien t dikke woordenboek van Ter Laan stijt t zo: ‘Op scheuvels loopm, scheuveln = schaatsenrijden.’ Dat scheuvellopen doen ons buren an …

Meer lezen
koeien_vannijs

Foto: Omke Oudeman

Colofon:
Vannijs is de nijsbrief van Stichting Mien Westerkwartier

Redactie:
Willy Bultje
Alie de Vries
Geert Zijlstra


Vannijs wordt regelmatig verzonden aan de abonnees. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u de knoppen voor het aan- en afmelden als abonnee.
Stuur de Vannijs door aan uw vrienden of kennissen, die interesse hebben voor het Westerkwartiers. Iets bij te dragen, graag mailen naar info@mienwesterkwartier.nl
Mientje4
facebook twitter