vannijs kop

Vannijs : November 2020 Nr 6

Nije jas veur Vannijs

Noa vieftien joar het de Vannijs een nij uterlek kregen. De site had n beetje last van n virus, gien corona mor t was op. Toegelieks met e nije Vannijs is ok onze website aanpast. Die het joarenlang dienst doan en gelukkig konden we bijna alles weer bruken. Jim kinnen nou weer regelmoateg Vannijs-nijs kriegen ien e mail. De ienhold blift et zelfde, nijs over activiteiten van e stichting, weetjes over de toal en tips ien e agenda. We hopen dat jim de nije Vannijs met veul plezier lezen zallen.

Jan Hut (Veurzitter)

Egge Wieringa overleden, schilder met woorden - Tonko Ufkes

Egge Wieringa, schilder met woorden - Tonko Ufkes
(Moarum, 5 april 1933 – Boerakker, 21 oktober 2020)

Schriever Egge Wieringa is op 21 oktober overleden. Hij wer ien 1933 geboren ien Moarum, hij wer huusschilder en loater decorateur, hij gaf schildercursussen en verzoamelde alles wat lös en vast zat op dat gebied. Doarnoast baauwde hij modellen, van draaimeulens tot rietugen, mor veural: hij schreef ien t Westerketiers. En hij schreef zo as hij schilderde en …

Meer lezen

De agenda

Ien de kommende periode bennen der weer diverse activiteiten. Ze stoan op onze website ien de agenda.

Meer wieten, klik dan op Meer lezen

Verder kieken ....

Der is vanzelf veul meer te lezen en te kieken over de streektoal van Grunnen en ver doarbuten.

Nem es een kiekje op één van dizze websites:

Webloug, tiedschrift over de Grunneger Toal

Nijs over et Nedersaksisch

Tiedschrift Kreuze

Meer lezen

Toaltied: Jelte en Egge, mor ok Omke en Eelke -

De veurnoamen Jelte en Egge kennen we van de Westerketierder schriever / dichter Jelte Dijkstra en Egge Wieringa, de veurnoamen Omke en Eelke kennen we van de centenmannen Omke Oudeman en Eelke Solle van Mien Westerkwartier. Mannen van noam dus en ok nog es mannen met n veurnoam op -e. Dat is gien toeval. Ien t Westerketier hemmen mannen van …

Meer lezen
Kiek hier veur meer Toaltied

Achterpad - Egge Wierenga

abel_tasmanpad001
Wij krasten pijlen ien ’t zaachte zaand

en liepen tot de Coendersbörg

laangs ’t pas ienzaaide laand

van ’n leven zunder zörg.

Nou vallen dikke druppen woater as troanen

ien ’n zwaarde sloot van voage hoop op loater.

Wenst starft gien vroege dood

zunder leven noa te loaten.

Zelf een mooi gedicht schreven, stuur em dan noar info@mienwesterkwartier.nl

Lees hier meer gedichten
koeien_vannijs

Foto: Omke Oudeman

Colofon:
Vannijs is de nijsbrief van Stichting Mien Westerkwartier

Redactie:
Willy Bultje
Alie de Vries
Geert Zijlstra


Vannijs wordt regelmatig verzonden aan de abonnees. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u de knoppen voor het aan- en afmelden als abonnee.
Stuur de Vannijs door aan uw vrienden of kennissen, die interesse hebben voor het Westerkwartiers. Iets bij te dragen, graag mailen naar info@mienwesterkwartier.nl
Dia1
facebook twitter