De ‘ambassadeur’ huuft niet te vergoadern, krigt een contactpersoon bij Mien Westerkwartier, die hem/heur ok op de hoogte hold van de vroagen die der leven bij de Stichting MW.
Het zol mooi weden as we 41 poar voelsprieten ien e dörpenkriegen, die ons methelpen om nije activiteiten te organiseren en t Westerkwartiers te promoten.
Wel onze streektoal en cultuur een warm hart toedragt ken zich aanmelden as dörps-ambassadeur en zo de ‘oren en ogen’ weden veur de Stichting Mien Westerkwarier en doarmetpromotor van zien/heur eigen dörp.